Annonse
STERK ØKNING: Antallet alderspensjonister med AFP i privat sektor har nå økt med over 140 prosent siden mars 2014. Foto: Dreamstime
AFP

Flere får mer i alderspensjon med AFP

Gruppen som også mottar avtalefestet pensjon (AFP), fikk i gjennomsnitt utbetalt 5 600 kroner i AFP i måneden. Det tilsvarer et påslag på alderspensjonen på nesten 30 prosent, ifølge nye tall fra Nav.

Antallet alderspensjonister med AFP i privat sektor har økt med over 140 prosent siden mars 2014. Nav forventer at dette vil øke enda mer fremover.

– Avtalefestet pensjon i privat sektor er nå en viktig del av pensjonsøkonomien til stadig flere alderspensjonister, og ved utgangen av 2030 venter vi at det er 178 000 alderspensjonister med slik AFP, uttaler seksjonssjef i Nav, Ole Christian Lien i en pressemelding.

Blir et tillegg til pensjonen

Ordningen med AFP i privat sektor ble vesentlig endret i 2011, og nå kan dette fritt kombineres med arbeid. Ifølge Lien har dette ført til en kraftig endring.

– Tidligere var AFP i privat sektor utelukkende en ordning for å tre ut av arbeidslivet tidlig. Etter omleggingen i 2011 har AFP i denne sektoren blitt en form for tilleggspensjon til alderspensjonen, sier seksjonssjefen.

Ordningen gjør det også mer attraktivt for flere å jobbe lenger også etter fylte 67 år.

Det er nå opp til den enkelte å velge når uttaket av AFP i privat sektor starter, tidligst fra 62 år og senest ved 70 år.

AFP består av et livsvarig påslag til alderspensjonen, samt et tidsbegrenset tillegg til mottakere i alderen 62–66 år. Av den gjennomsnittlige AFP-ytelsen på 5 600 kroner i måneden, er det 4 700 kroner per måned som er livsvarig, skriver Nav i pressemeldingen.

Offentlig sektor kommer etter

Partene i arbeidslivet ble i 2018 enige om hovedtrekkene i en omlegging av AFP også i offentlig sektor, slik at ordningen skal bli mer lik den som er i privat sektor.

– Ny offentlig AFP vil gi et mer fleksibelt pensjonssystem også for offentlig ansatte, og vil trolig gi positive effekter på sysselsettingen blant seniorer i det offentlige, sier Lien.

De første utbetalingene med ny ordning i offentlig sektor vil skje i 2025, ifølge Nav.

 

Annonse
Annonse
Annonse