Annonse
ÉN AV FEM: Hver femte svenske menn i alderen 65-74 år er fortsatt i arbeid. Foto: Pojoslaw/Dreamstime
Sverige

Flere står i jobb til de er godt over 70

Norske seniorer venter lenger enn før med å gå ut av arbeidslivet. Det samme er tilfelle i Sverige, viser en rapport om svenske seniorers yrkesdeltakelse.

Mens bare 10 prosent i aldersgruppen 65-74 år var i arbeid i 2005, hadde andelen i jobb økt til 17 prosent i fjor. Det samlede tallet på arbeidstakere i denne aldersgruppen har økt fra 76.000 til 193.000 i denne perioden. Det går fram av rapporten «Hur mycket arbetar seniorer?» fra Delegationen för senior arbetskraft.

Delegationen för senior arbetskraft ble oppnevnt av den svenske regjeringen i fjor for å motvirke aldersdiskriminering og ta bedre vare på eldres erfaring og kompetanse.

Størst økningen i sysselsettingen har det vært i aldersgruppen 65-69 år, men også blant 70-74-åringer er det flere som jobber enn før, skriver det svenske arbeidsmiljøtidsskriftet Arbetsliv i en omtale av rapporten.

Store kjønnsforskjeller

Det er store forskjeller i yrkesdeltakelse mellom eldre menn og eldre kvinner, men sysselsettingen har økt for begge kjønn.

Blant menn i alderen 65-74 har andelen sysselsatte økt fra 14 prosent i 2005 til 21 prosent i 2018. Blant kvinner i denne aldersgruppen har andelen i jobb økt fra 6 prosent til 13 prosent i samme periode.

Det kan være grunner til å overveie en økt rett for seniorer til å bestemme over sin egen arbeidstid.

Flest i privat sektor

Flest eldre arbeidstakere er ansatt i private bedrifter, men det har også vært en økning i offentlig sektor.

I helse- og omsorgssektoren har antall arbeidstakere i alderen 65-69 år økt fra 8.000 til 21.000 i løpet av tiårsperioden 208-2018.

Mange jobber deltid

De fleste seniorer som er i arbeid, jobber deltid. Arbeidstakere i alderen 65-69 år jobber i gjennomsnitt drøyt 20 timer i uka, mens 70-74-åringer jobber i gjennomsnitt 16 timer i uka.

Som i arbeidsmarkedet for øvrig har eldre kvinner i gjennomsnitt kortere arbeidsuke enn menn i samme aldersgruppe.

Anna Fransson er en av forfatterne av rapporten om eldres arbeidsdeltakelse, og hun tror økt fleksibilitet kan få flere til å forlenge yrkeskarrieren.

– Det kan være grunner til å overveie en økt rett for seniorer til å bestemme over sin egen arbeidstid, ettersom vi ser at mange som blir i arbeidslivet, vil gjøre det på sine egne vilkår, sier hun til Arbetsliv.

Annonse
Annonse
Annonse