Annonse
  FÅ I JOBB: Åtte av ti utviklingshemmede rett fra skolen og over i arbeidsledighet, selv om regjeringen har lovet å satse på å gi denne gruppen tilbud om arbeid. I juni i fjor besøkte statsminister Erna Solberg ( i midten) en biepark som er del av et arbeidstilbud for utviklingshemmede i Oslo.  Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix
ASVL

– For svak satsing på utviklingshemmede i budsjettet

I forslaget til statsbudsjett for neste år vil regjeringen styrke bevilgningen til varig tilrettelagt arbeid (VTA) med 38,5 millioner. Ifølge regjeringen vil dette gi rundt 300 nye VTA-plasser.

– Det er et skuffende lavt tall. Det betyr i praksis at regjeringen justerer ned satsingen på utviklingshemmede, etter flere år der gruppen har blitt sterkere prioritert, sier informasjonssjef Flemming Trondsen i Arbeidsgiverforening for vekst og attføringsbedrifter, ASVL, til Velferd.no.

ASVL organiserer flere hundre vekst- og attføringsbedrifter over hele landet.

Throndsen viser til at regjeringen i Granavoldenplattformen varslet økt satsing på VTA-plasser for utviklingshemmede og at Kristelig Folkeparti i fjor fikk igjennom en økning på 500 VTA-plasser i 2019. En økning på 300 plasser neste år er utilstrekkelig, fastslår han.

Stort behov

JOBBGARANTI: – Vi må få på plass en jobbgaranti for dem som går ut av videregående, sier informasjonssjef Flemming Trondsen i ASVL. (Foto: ASVL)

Varig tilrettelagt arbeid (VTA) er et tiltak for utviklingshemmede og andre som mottar eller i nær framtid ventes å få innvilget uføretrygd, og som har behov for spesiell tilrettelegging og tett oppfølging. De fleste tiltaksplassene er i skjermede virksomheter, men det er også VTA-plasser på ordinære arbeidsplasser.

Behovet for VTA-plasser er langt større enn det regjeringens budsjettforslag gir rom for, fastslår Trondsen.

– Hvert år vil det gå ut 800 elever fra videregående med behov for tilrettelagt arbeid, påpeker han.

I dag går åtte av ti utviklingshemmede rett fra skolen og over i arbeidsledighet, ifølge ASVL.

Krever jobbgaranti

ASVL ønsker ikke å tallfeste hvor mange VTA-plasser de vil kreve, men mener regjeringen må garantere arbeid til utviklingshemmede som kan og vil jobbe etter endt skolegang.

– Vi må få på plass en jobbgaranti for dem som går ut av videregående. Det betyr at man må ha minst 800 plasser per år til denne gruppen, sier informasjonssjef Flemming Trondsen.

Annonse
Annonse
Annonse