Annonse
IPS VIRKER: Under Velferdkonferansen presenterte Silje Reme resultater av en langtidsoppfølging på et prosjekt med IPS for personer med moderate og alvorlige psykiske lidelser Foto: Øivind Fjeldstad

Gode langtidseffekter med individuell jobbstøtte

Individuell jobbstøtte (IPS) er et tilbud til personer med alvorlige psykiske helseproblemer, eller rusproblemer, som ønsker å komme i jobb. Ordningen benyttes både av Nav, kommuner og arbeidsinkluderingsbedrifter.

IPS kan vise til svært gode resultater med å få folk inn i ordinær jobb.

Vi har ingen pakker som skal følges, det skal være fleksibel støtte over tid.

Disse gode resultatene kunne psykolog og professor i psykologi ved Universitet i Oslo, Silje E. Reme fortelle om da hun gjestet Velferdkonferansen torsdag.

– Vi ser at de som kommer i jobb med individuell jobbstøtte, i stor grad blir værende i jobb over tid. Trenden er også økende over flere år. Til sammenligning er kurven motsatt i kontrollgruppene i våre, sa Reme fra talerstolen.

Fleksibel støtte

IPS baserer seg på noen faste prinsipper:

Det skal være ordinært arbeid som brukeren får vanlig lønn for, det er ingen eksklusjonskriterier, brukernes egne preferanser styrer jobbvalg, det er tett oppfølging også etter jobbstart, og tett samarbeid med eventuelle behandlere.

I tillegg er det et mål om det skal gå raskt. Fra brukeren selv ytrer et ønske om å komme seg i jobb, skal vedkommende være i kontakt med en potensiell arbeidsgiver innen 14 dager.

Reme innrømmer selv at det å jobbe med individuell jobbstøtte fort gjør at du havner litt i en boble.

 – Folk lurer på hva det er som skiller IPS fra andre, mer tradisjonelle, arbeidsinkluderingstiltak. Utgangspunktet vårt er hele tiden det individet vi skal hjelpe. Vi har ingen pakker som skal følges, det skal være fleksibel støtte over tid, sier hun.

Funker på skole drop-outs

Under Velferdkonferansen presenterte Reme også resultater av langtidsoppfølging på et prosjekt med IPS for personer med moderate og alvorlige psykiske lidelser.

Rett etter at prosjektet var ferdig, var 37,4 prosent av deltakerne kommet i ordinært arbeid. De som kom i jobb, rapporterte også at de var mindre deprimerte og hadde høyere livskvalitet enn dem i kontrollgruppen.

Vi bygger hele tiden på brukerens egen motivasjon.

Etter 43 måneder er kurven fremdeles økende, forteller Reme.

De finner særlig sterk effekt hos unge mellom 18 og 30 år, hos dem med alvorlige psykiske lidelser og hos dem som hadde lavest utdanning fra før og ikke hadde fullført videregående skole.

Akkurat det siste punktet overrasket Reme.

– Jeg hadde nok forventet at vi skulle finne det samme som mange andre prosjekter finner. Nemlig at det er de med best utgangspunkt som klarer seg best, men slik er det ikke her, sier hun.

Viktig å bli sett

– Hvorfor tror du de unge som har droppet ut av skolen, har så god effekt av å samarbeide med en jobbspesialist på denne måten?  

– Det blir litt spekulasjoner fra min side, men kanskje er dette personer som hele veien har følt at de ikke passer inn i systemet. Plutselig blir de møtt på egne premisser, og opplever seg tatt på alvor. Mulig det da er ekstra kjærkomment for dem, sier hun.

Hvorfor IPS fungerer som metode, har Reme flere gode forklaringer på.

– Vi bygger hele tiden på brukerens egen motivasjon. Vi spør: Hva har du lyst til å jobbe med, hva trenger du? Vi er opptatt av å ikke slå ned på noen ting, alt skal være lov.

Jobbspesialistene er også fleksible, og skal kunne stille opp på kort varsel. Det legges stor vekt på kjemien og samspillet mellom bruker og jobbspesialist. Dette er noe av bakgrunnen for at de som jobber som jobbspesialister, maks kan ha 20 personer de er tilknyttet samtidig.

De finner særlig sterk effekt hos unge som ikke hadde fullført videregående skole.

IPS lønner seg

Resultatene viser at de som kom i jobb, også hadde økende helsegevinster. De rapporterer om mindre depresjoner, bedre livskvalitet og bedre helse.

Reme tror det å komme seg i jobb bidrar til de positive effektene.

– Det å begynne å jobbe, fører i seg selv til mindre depressive symptomer i gjennomsnitt, sier hun.

– Så er IPS den nye mirakelmedisinen for å få flere i jobb?

– Det er i hvert fall den metoden med best dokumentert effekt for å hjelpe marginaliserte grupper med ulik bakgrunn med å komme inn på arbeidsmarkedet i en jobb de blir værende i, sier Reme.

Annonse
Annonse
Annonse