Annonse
ADVARER: Peggy Hessen Følsvik i LO advarer mot økende lønnsforskjeller i Norge. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Ingen lønnsvekst for de lavest lønnede det siste tiåret

Det viser tall fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) og Statistisk sentralbyrå (SSB), skriver FriFagbevegelse.

I 2008 hadde de 10 prosent som hadde lavest lønn, en gjennomsnittslønn på 231.000 kroner. Ti år senere lå snittlønnen på 285.000 kroner for den samme gruppen. Det tilsvarer en lønnsvekst på 23 prosent, som også tilsvarer prisveksten i Norge, ifølge konsumprisindeksen. Dermed er reallønnsveksten på nøyaktig 0 prosent for de 10 prosent med lavest lønn.

– Det bekymrer oss at vi ikke når de gruppene der tillitsvalgte og tariffavtaler ikke er på plass, sier LOs nestleder Peggy Hessen Følsvik. Til sammenligning har lønnsveksten ligget på 38 prosent for de 10 prosent med høyest lønn.

Høyere lønn til de med lavest lønn er et av kravene til LO før vårens lønnsoppgjør. Følsvik advarer mot konsekvensene dersom ulikhetene ikke reduseres.

– Dette skaper økte forskjeller. Det gir igjen grobunn for alvorlige sosiale problemer og økt konfliktnivå. Til sjuende og sist kan det true hele samfunnsmodellen vår, sier Følsvik.

Annonse
Annonse
Annonse