Annonse
SÅRBAR: – Det er en sårbar strategi å skulle løse arbeidskraftbehov med å til enhver tid hente inn arbeiderne man har behov for, sier Fafo-forsker Jon-Erik Dølvik til Klassekampen. Foto: Cineberg Ug/Dreamstime

– Innvandring fra Øst-Europa kan nådd toppen

Etter at EU ble utvidet med åtte land i Øst-Europa i 2004, økte arbeidsinnvandringen til Norge kraftig. Men 15 år etter EUs østutvidelse kan lavlønnskonkurransen ha nådd sin topp, skriver Klassekampen.

– Man skal være forsiktig med å spå, men jeg tror toppen er nådd for arbeidsutvandringen fra Øst-Europa. Overskuddet av arbeidskraft er nå tømt, og vi går mot en situasjon med mer knapphet, sier forsker Jon Erik Dølvik ved forskningsstiftelsen Fafo til avisen.

Lønnsvekst og eldrebølge

En av grunnene til at konkurransen om jobbene vil dempes, er at arbeidsledigheten i de østeuropeiske landene er lav og lønnsveksten er høy.

– Lønnsnivået stiger nå kraftig i mange av de østeuropeiske medlemslandene, og arbeidsledigheten er nærmest eliminert. Da Polen ble medlem i EU, var arbeidsledigheten på 20 prosent, sier Dølvik.

Fafo-forskeren peker også på eldrebølgen som en viktig faktor.

– Hele Europa står overfor en aldringsbølge. Framskrivninger viser at bare Tysklands arbeidsstyrke vil skrumpe med ni millioner fram mot 2014.

Bør utdanne arbeidere selv

Endringene i Europa gjør at Norge bør satse på selv å utdanne flere av arbeiderne vi har behov for, mener Dølvik.

– Det er en sårbar strategi å skulle løse arbeidskraftbehov med å til enhver tid hente inn arbeiderne man har behov for. Man kan løse et behov på kort sikt ved innvandring, men hvis ikke vi tar jobben med å utdanne kompetent faglært arbeidskraft selv, blir vi sårbare, sier han til Klassekampen.

Ifølge Dølvik vil byggenæringen i 2030 mange 50.000 fagarbeidere.

– De må vi ta ansvar for å bygge opp selv og ikke regne med at de kommer rekende på ei fjøl utenfra, sier han.

Annonse
Annonse
Annonse