Annonse
INKLUDERENDE ARBEIDSLIV: Caroline Holth er fornøyd med å ha fått fast jobb, og hun er en viktig ressurs på Manglerudhjemmet. Her i baren på sykehjemmet, hvor hun blant annet hjelper til når det er quiz.  Foto: Anja Aaheim Naper

Arbeidsinkludering i praksis​ – Jeg gleder meg til å gå på jobb hver dag

I dag er svært få mennesker med utviklingshemning i arbeid. Ifølge en rapport fra NTNU står åtte av ti utviklingshemmede, uansett grad av utviklingshemning, utenfor arbeidslivet. 

For å gjøre noe med det har organisasjonen Helt Med, som Velferd.no skrev om i mai, fått i stand et samarbeid med flere arbeidsgivere, blant annet Manglerudhjemmet i Oslo. Organisasjonen jobber for at utviklingshemmede skal få samme muligheter som andre til å velge blant jobber de er interesserte i.

Det finnes mange ubrukte og verdifulle ressurser der ute. Caroline bidrar til at vi andre får mer tid til arbeidsoppgavene våre.

Manglerudhjemmet er det første sykehjemmet i Oslo som samarbeider med Helt Med. Her begynte Caroline i en fire ukers praksis i april i år. Det har gått så bra at kun én måned etter at hun først trådte inn i praksisstillingen, ble Caroline fast ansatt  6. mai.

Ansettelsen ble markert  4. juni med både arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie, direktør Janne Sonerud i Unicare og Dagsrevyen til stede.

(Artikkelen fortsetter under rammesaken.)

Møt Caroline Holth på Velferdkonferansen

Er du interessert i høre mer om Caroline Holth og Helt Med? Det har du muligheten til på Velferdkonferansen 2019, som Velferd.no og Dagens Perspektiv arrangerer 31. oktober og 1. november.

Under Inspirasjonstimen på konferansen vil Caroline Holth fortelle om veien til jobb på Manglerudhjemmet. Sammen med henne kommer daglig leder Jarle Eknes i Helt Med og jobbspesialist Elisabet A. Nordahl som har fulgt opp Caroline for Helt Med.

For informasjon og påmelding til Velferdkonferansen, klikk her.

Ulike oppgaver

Caroline har mange oppgaver, både faste oppgaver og mer spontane.

– De faste oppgavene mine er å brette håndklær og å hjelpe til på kjøkkenet, sier hun.

Hun forteller at det kreves at man er grundig når man jobber på sykehjem.

Jeg gleder meg til å gå på jobb hver dag.

– Det er viktig at det er god hygiene på sykehjemmet. Folk kan fort bli syke, så det må være rent, og maten må stå kjølig, forteller hun.

I tillegg gjør hun oppgaver som å synge for beboerne, følge dem til aktiviteter og hun tegner med dem.

FEIRING MED FINT BESØK:  Arbeids- og inkluderingsminister Anniken Hauglie var med for å feire at Caroline har fått jobb. Her i baren på sykehjemmet. Fra venstre: Daglig leder ved Manglerudhjemmet Monica Johnsgaard, Caroline Holth, Anniken Hauglie og Carolines fadder Linda Kristine Hansen. Foto: Christine Elvenes, Sens Arbeidsinkludering

– Jeg gleder meg til å gå på jobb hver dag, sier Caroline. Hun sier at hun er en viktig ressurs på Manglerudhjemmet, og det er daglig leder ved sykehjemmet, Monica Johnsgaard, enig i.

Les også: Historisk messe for jobbinkludering

Gode erfaringer

Det var Johnsgaard som tok initiativ til at Unicare, som driver Manglerudhjemmet, skulle involvere seg i Helt Med-prosjektet og inkludere personer med utviklingshemning i arbeidslivet. Hun hadde gode erfaringer fra en tidligere arbeidsplass, der hun også hadde jobbet med utviklingshemmede.

– Det finnes mange ubrukte og verdifulle ressurser der ute. Caroline bidrar til at vi andre ansatte får mer tid til andre arbeidsoppgaver. Dessuten liker beboerne henne godt. Hun er alltid blid, sier Johnsgaard.

Hun håper at de etter hvert kan ansette flere personer med utviklingshemning.

– Vi har blant annet en butikk her på hjemmet, hvor vi kunne hatt bruk for noen til å fylle opp varer og til andre småting, sier Johnsgaard.

Får oppfølging og tilrettelegging

Caroline jobber på Manglerudhjemmet i seks timer hver dag, fra mandag til torsdag. På fredag går hun på skole.

VIKTIG RESSURS: Elisabeth Askjer Nordahl er Carolines jobbspesialist, og sier at Caroline er er en viktig ressurs både for bedriften og for beboerne. Foto: Lene Asmyhr

– Vi tilrettelegger slik at arbeidsmengden passer til den enkelte, sier Elisabet Askjer Nordahl, som har vært Carolines jobbspesialist gjennom Helt Med.

– Helsepersonell har mange oppgaver som ikke er knyttet til deres profesjon. Her kan Caroline bidra. I tillegg gjør hun ting som ofte kommer i tillegg til det helsepersonellet gjør. Det er viktig både for bedriften og for beboerne, fortsetter Nordahl.

Fadder på arbeidsplassen

Alle som får jobb gjennom Helt Med, får oppfølging fra en ekstern jobbspesialist. Både den ansatte og bedriften får dessuten støtte gjennom hele ansettelsesforholdet ved behov. Bedriftene må selv stille opp med en fadder på arbeidsplassen.

– Jeg har to faddere, sier Caroline.

Hun er veldig fornøyd med fadderne sine.

– Vi pleier å snakke om hva vi har gjort i helgen, om jobb og om andre ting. Jeg er veldig glad i dem, sier hun.

Flere mennesker med spesielle behov må få delta i arbeidslivet.

Helt Med-ordningen er for personer som mottar uføretrygd grunnet nedsatt arbeidsevne, men gjennom ordningen kommer de ut i vanlig arbeidsliv. I tillegg til trygden mottar de lønn som er minst 20 prosent av sammenlignbar tariff. Bortsett fra de spesielle lønnsbetingelsene har de nøyaktig samme kontrakt som sine kolleger, med samme plikter og samme rettigheter.

85 prosent av alle utviklingshemmede har en lett utviklingshemning og kan ha mye å bidra med i arbeidslivet, mener Helt Med.

Stillingene lyses ut på Finn.no. Helt Meds mål er 1000 stillinger innen 2027.

Viktig å ha noe å gjøre

Før hun fikk jobb på sykehjemmet jobbet Caroline i en bedrift som tilbød varig tilrettelagt arbeid (VTA) i skjermet virksomhet, og hun hadde praksis gjennom Kirkens Bymisjon.

– Det var fint å jobbe i bymisjonen, men jeg synes det er veldig fint å ha fått fast jobb, sier hun.

 Det hadde vært forferdelig å ikke ha noe å gjøre.

Caroline holdt et innlegg om viktigheten av å skaffe seg jobb under historiens første jobbmesse for mennesker med utviklingshemning, som Velferd.no omtalte i slutten av mai. Der var det flere av de med utviklingshemning som hadde gått i lengre tid uten noe å gjøre. Caroline refererer til det en av dem, Elisabeth Dale Larsen, sa på jobbmessen.

 – Det hadde vært forferdelig å ikke ha noe å gjøre. Du hørte jo hva Elisabeth sa. Alle dagene hadde vært ødelagt uten noe å ta seg til, sier hun.  

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie roste Helt Med-satsingen da hun deltok  på feiringen av Caroline 4. juni.

– Denne type inkludering er bra for alle de involverte. Manglerudhjemmet får masse igjen for å ha Caroline her, sier Hauglie til Velferd.no.

Helsepersonell har mange oppgaver som ikke er knyttet til deres profesjon. Her kan Caroline bidra.

Statsråden syns det er bra at Unicare prioriterer denne type ansettelser, og håper at flere bedrifter skal gjøre det samme.

– Flere mennesker med spesielle behov må få delta i arbeidslivet, sier hun.

Unicare vil satse mer

Det er Unicare som driver Manglerudhjemmet. De driver til sammen fem sykehjem i Oslo, sammen med en rekke rehabiliteringssentre over hele landet.

VIL SATSE MER: Direktør i Unicare, Janne Sonerud, syns Helt Med gjør en viktig jobb, og sier at Unicare nå jobber med å opprette flere stillinger som den Caroline har fått.

– Vi syns det er viktig å høre på de ansatte og forslagene de kommer med. Da Monica kom med dette forslaget, var det bare for meg å støtte og heie på tiltaket, sier direktør i Unicare, Janne Sonerud.

Hun forteller at de syns Caroline er en så god rollemodell at de kommer til å satse på å ansette flere med utviklingshemning.

– Vi kan avsløre at vi vil opprette flere stillinger som den Caroline er i. Nå står Fagerborghjemmet for tur. Vi vil dessuten få til den samme ordningen i rehabiliteringssentrene vi har over hele landet, sier Unicare-direktøren.

Til sist trekker hun frem flere positive sider ved å ansette mennesker som står utenfor.

– De som står litt utenfor i samfunnet, kan for eksempel se ting med nye øyne. Det er en av mange positive effekter vi kan få av å ansette mennesker med utviklingshemning, avslutter hun.

Annonse
Annonse
Annonse