Annonse
PRIORITERT: Sykehjem er utpekt som prioritert bransje i arbeidet for få ned sykefraværet. Foto: Gorm Kallestad/NTB Scanpix

KS er positiv til bransjesatsing for få ned fraværet

Den nye avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-talen), som trådte i kraft 1. januar i år, har som mål å få ned sykefraværet med 10 prosent innen utgangen av 2022. Samtidig er det et mål å forhindre at sykmeldte faller varig ut av arbeidslivet.

For å nå målet skal IA-innsatsen rettes spesielt mot utvalgte bransjer, i form av bransjeprogrammer med egne til mål og indikatorer for hver bransje.

Denne uka kunngjorde arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie at regjeringen og partene i arbeidslivet er blitt enige om å målrette IA-innsatsen mot følgende bransjer: Sykehus, sykehjem, barnehager, leverandørindustrien - olje og gass, næringsmiddelindustrien, rutebuss og persontrafikk, og bygg og anlegg.

Les også: Hauglie vil ha ned sykefraværet – spisser innsatsen i sju bransjer

Bransjer med høyt fravær

Kommunenes organisasjon KS er fornøyd med den nye bransjesatsingen:

– KS er glad for at to store tjenesteområder i kommunesektoren, sykehjem og barnehage, er valgt ut som to av de prioriterte bransjene. Dette er tjenesteområder som sysselsetter mange ansatte, kvinneandelen er høy og mange av virksomhetene har over tid et høyt sykefravær, sier områdedirektør for arbeidsliv i KS Tor Arne Gangsø i en omtale av bransjesatsingen på KS’ nettsider.

Vi vet at det er et stort potensial for å lykkes hvis vi målretter innsatsen.

– Dette er også de tjenesteområdene vi har hatt størst fokus på de siste årene gjennom sykefraværsprogrammet NED. Vi har allerede mye kunnskap om disse sektorene/bransjene, og vi vet at det er et stort potensial for å lykkes hvis vi målretter innsatsen, sier Gangsø.

Både offentlige og private

De nye bransjeprogrammene vil omfatte både privat og offentlig sektor. Det vil gi nye muligheter for å dele erfaringer, mener KS.

– Det er også nytt og spennende at vi går sammen med organisasjonene som representerer sykehjem og barnehager i privat sektor, og ser bransjene under ett, sier Gangsø.

– Sykefravær i sykehjem og barnehager handler ikke nødvendigvis om skille mellom privat og offentlig/kommunal sektor, men om kjennetegn i virksomheten knyttet til blant annet arbeidsmiljø og ledelse. Programmene vil gi oss viktig kunnskap og mulighet til erfaringsdeling på tvers av sektorer, sier Gangsø.

Annonse
Annonse
Annonse