Annonse
KJØNNSFORSKJELL: Svenske kvinner med en lett eller middels alvorlig psykisk diagnose sykmeldes 30 prosent mer enn menn med tilsvarende diagnose. Foto: Ammentorp/Dreamstime
Sverige

Leger sykmelder kvinner oftere enn menn

Svenske leger vurderer kvinner med psykiske lidelser annerledes enn menn, ifølge en ny rapport fra Riksrevisionen i Sverige. Mye av forskjellsbehandlingen er usaklig, fastslår rapporten.

At legene vurderer menn og kvinner forskjellig, kan bidra til å forklare at svenske kvinner har høyere fravær enn menn.

Omfattende granskning

Riksrevisjonen har gransket om lag 60.000 personer i Skåne i Sør-Sverige som i perioden 2010-2016 oppsøkte lege og ble diagnostisert med en lett eller middels alvorlig psykisk lidelse.

Granskingen har blant annet med gitt følgende funn:

  • Kvinner med en lett eller middels alvorlig psykisk diagnose sykmeldes 30 prosent mer enn menn med tilsvarende diagnose.
  • Det er ingen ting i resultatene som tyder på at forskjellene kan forklares med at kvinner har dårligere helse enn menn eller at menn og kvinner jobber i ulike yrker og bransjer.
  • Kjønnsforskjellene er særlig tydelige blant pasienter som er i 30-årene, som ikke har barn, som har høy utdanning og relativt høy inntekt, og er særlig tydelig i mannsdominerte bransjer.

Ulike forklaringer

Ifølge Riksrevisionen kan det være ulike forklaringer på at menn og kvinner behandles ulikt når det er spørsmål om sykmelding.

Én mulig forklaring kan være at kvinner er mer åpne for å bli sykmeldt enn menn og at de har en mer forebyggende helseatferd. Dette kan påvirke legens vurdering av arbeidsevnen.

En annen forklaring kan være normer blant leger, som gjør at de kan være mer tilbøyelige til å sykmelde kvinner enn menn med samme arbeidsevne.

En tredje mulig forklaring kan være at helsepersonell ikke klarer å fange opp signaler på helseproblemer blant menn i like stor grad som blant kvinner, mener Riksrevisionen.

Store kjønnsforskjeller

Forskjellene i sykefravær mellom svenske menn og kvinner har økt siden 1980-tallet. I dag er kvinners sykefravær nesten dobbelt så høyt som menns fravær.

Forskjellene får konsekvenser både for inntekt og for framtidig pensjon, påpeker Riksrevisionen i Sverige.

Annonse
Annonse
Annonse