Annonse
SJEFEN ER VIKTIG: Nærværende lederskap med tilgjengelige sjefer som er mye synlige på arbeidsplassen, spiser lunsj sammen med de ansatte, småprater og ser sine medarbeidere, er viktig for et godt arbeidsmiljø. Foto: Boggy/Dreamstime

Milliarder å spare på godt arbeidsmiljø

En undersøkelse Oslo Economics har gjort på oppdrag for Arbeids- og sosialdepartementet, viser at riktig innsats for arbeidsmiljøet kan bidra til å spare det norske samfunnet for 75 milliarder kroner.

I undersøkelsen, som er omtalt på nettsidene til Statens arbeidsmiljøinstitutt, Stami, anslås det at et ikke-optimalt arbeidsmiljø koster norsk arbeidsliv 13 milliarder kroner i produksjonstap, i overkant av 16 milliarder i produktivitetstap, 40 milliarder i helsetap og rundt 3,2 milliarder i helsetjenestekostnader og andre kostnader.

– Enormt potensial

– Ikke alt dette kan spares inn, men vi kan konstatere at potensialet for uttelling er enormt for bedrifter som satser riktig på arbeidsmiljø. Likevel har det vist seg at det kan være vanskelig å få bedriftsledere til å bruke penger på arbeidsmiljøtiltak, sier den svenske arbeidshelseøkonomen Malin Lohela-Karlsson til Stami.no.

– Det spilte ingen rolle hvor bra det enkelte tiltaket viste seg å være for helsen, det var vanskelig å få gehør hos arbeidsgivere, forteller Lohela-Karlsson, som er forsker ved Universitetet i Uppsala.

Den svenske forskeren har forsket på kostnadene ved sykefravær knyttet til et dårlig arbeidsmiljø i Sverige.

I Lohela-Karlssons undersøkelse svarte mellom 40 og 50 prosent av de spurte at de hadde opplevd arbeidsmiljø- og/eller helseproblem den siste uken. Da hun spurte hvor mye dette hadde påvirket prestasjonen deres, fant hun at mellom 30 og 40 prosent mente de jobbet dårligere mens problemene pågikk.

– Vi vet ikke hvor stor effektivitetssvikten er i organisasjoner med dårlig arbeidsmiljø, men vi vet at det er et problem vi i stor grad kan gjøre noe med, konstaterer hun.

Viktige faktorer

Det finnes ikke én metode som kan løse alle arbeidsmiljøproblemer. Det fins heller ingen metode som løser alle problem på en arbeidsplass, noen ganger kreves flere tiltak, påpeker den svenske forskeren.

Likevel er det noen faktorer som kjennetegner arbeidsplasser med lavt sykefravær. Stami.no viser til rapporten «Hälsa och främtid» fra av Uppsala Universitet og Karolinska Institutet, der følgende faktorer trekkes fram som viktige for et godt arbeidsmiljø:

  • Nærværende lederskap med tilgjengelige sjefer som er mye synlige på arbeidsplassen, spiser lunsj sammen med de ansatte, småprater og ser sine medarbeidere
  • Positiv innstilling til kompetanseutvikling, for eksempel gjennom kompetanseutviklingsplaner på både individ- og gruppenivå
  • Bra kommunikasjon med tilbakemeldinger direkte og i møter, forum for at alle kan bli hørt, informasjonsflyt oppover og nedover i linjen og at arbeidsmiljø er høyt oppe på dagsorden
  • Mulighet til å bytte arbeidsoppgaver uavhengig av helsetilstand eller vilje til å gå videre i karrieren
  • En sjef som prioriterer arbeidsoppgavene for ansatte på alle nivå når det er mye å gjøre
  • Et bra systematisk arbeidsmiljøarbeid

– Alle trenger ikke å sette i verk alle innsatser alltid, men noen ting kan man satse på og vite at det vil gi effekt uansett bedrift, sier Lohela-Karlsson til Stami.no.

Annonse
Annonse
Annonse