Annonse
PREGET: Kunnskapsdirekør i Nav, Yngvar Åsholt, la ikke skjul de ansatte er sterkt preget av trygdeskandalen. Foto: Øivind Fjeldstad
Velferdkonferansen

– Nav er i en krise nå

Kunnskapsdirektøren i Nav steppet inn for Nav-direktør Sigrun Vågeng på kort varsel under Velferdkonferansen 2019 fredag.

Vågeng var invitert for å snakke under tittelen «Hvordan møter Nav utfordringene i det nye arbeidslivet?», men hadde andre ting hun var nødt til å prioritere. Nemlig saken om trygdeskandalen som er blitt avslørt den siste uken.

Åsholt la ikke skjul på at saken preger de ansatte.

– Vi er helt klart i en krisetilstand. Vi jobber for å få oversikt over hva som har skjedd, og hva vi burde gjort annerledes. Det er åpenbart at vi burde ha gjort veldig mye helt annerledes, sa kunnskapsdirektøren fra talerstolen.

Leter etter andre feil

Åsholt var rask til å understreke at det ikke er synd på de som jobber i Nav, men la vekt på at mye har gått galt og at det har rammet mange mennesker.

Feilen som er oppdaget, kan ha et større omfang enn det som til nå er avdekket.

– Vi ser nå i tillegg på andre ytelser som vi utbetaler, for å forsikre oss om at det ikke har skjedd feil også andre steder. Vi må vende alle steiner for å komme til bunns i dette, sa Åsholt.

Vi er helt klart i en krisetilstand.

Videre fortalte han at det nå er viktig å jobbe for at ikke tilliten til hele organisasjonen lider under det som har skjedd.

– Det er bare deler av Nav-systemet som jobber med disse sakene, mens mange andre ikke har hatt noe som helst med dette å gjøre, sa han.

I tillegg gjøres det nå en stor innsats for å komme i kontakt med alle som er blitt urettmessig dømt.

Krevende tider

Etter å ha kommentert den pågående saken, gikk Åsholt videre til å snakke om det som var temaet for innlegget, nemlig hvordan Nav møter utfordringene i det nye arbeidslivet. Han startet med å peke ut tre utfordringer:

Folk flytter og eldes, det er en raskere omstillingstakt i samfunnet og det er nye forventninger og muligheter.

– Folk blir eldre i kombinasjon med at det blir vanskeligere og vanskeligere å komme seg inn på arbeidsmarkedet fordi kravene øker. Det treffer oss i Nav i ulik grad, sa Åsholt.

Vi har en lang vei å gå før vi når målene.

Det er ventet at en del jobber vil forsvinne i årene som kommer, eller endre innhold drastisk.

– Vi må lykkes bedre enn vi har gjort med å få folk i jobb. Samtidig kan vi ikke forvente at midlene til å løse denne oppgaven vil øke i fremtiden, så det er ikke tvil om at dette er en krevende situasjon for Nav, sa han.

Mer nøktern enn statssekretæren

Statssekretær Guro Angell Gimse åpnet Velferdkonferansen torsdag. Gimse vedgikk at det går tregt å inkludere dem som står utenfor arbeidslivet, men var samtidig positiv med tanke på fremtiden.

Hun trakk frem metoder som har fått folk i jobb: som individuell jobbstøtte, satsing på tiltak som skal få ned risikoen ved nyansettelser og kompetanseløft. Åsholt på sin side er mer nøktern, og erkjenner at det skal mye til for å lykkes.

– Hvis vi titter på kurven over folk som er utenfor arbeidslivet, så er den kurven helt flat om vi skal være dønn ærlige. Det betyr at vi har en lang vei å gå før vi når målene, sa han.

Åsholt tror ikke ett og ett tiltak er nok til å snu den negative trenden, men at løsningen er å tenke mer helhetlig. Fremover blir det derfor viktig å bygge en organisasjon som er rigget for å takle endringene som kommer.

Detaljstyring er et tegn på manglende tillitt.

Gjøre de riktige tingene

Måten Nav skal rigges for fremtiden, er ifølge Åsholt å satse på økt kompetanse, økt kunnskap om hva som virker av tiltak og til slutt å få satt denne kunnskapen ut i praksis.

– Vi begynner etter hvert å få mye god kunnskap om hva det er som virker, men så tar det dessverre ofte lang tid før denne kunnskapen får politisk gjennomslag, sa Åsholt.

Fremover håper han også at politikerne kan holde lovnaden om å slutte å detaljstyre.

– Detaljstyring er et tegn på manglende tillit. I tillegg krever det noe å ta det handlingsrommet, både når det gjelder kompetanse og ledelse. Det å trygge lederne på det, er noe vi skal jobbe mye mer systematisk med fremover, understreket Åsholt.

Annonse
Annonse
Annonse