Annonse
Hvem skal inn i Navs toppledelse? HR-direktør Inger-Johanne Stokke skal erstattes. Jonas Slørdahl Skjærpe skal søke jobben som IT-direktør, en stilling han nå er konstituert i.
Hvem skal inn i Navs toppledelse? HR-direktør Inger-Johanne Stokke skal erstattes. Jonas Slørdahl Skjærpe skal søke jobben som IT-direktør, en stilling han nå er konstituert i. Foto: Ingar Næss og Nav  

Nav jakter nye toppsjefer

Begge stillingene er nå utlyst. Søknadsfristene er 10. (IT) og 12. februar (HR). Det betyr at to av åtte direktører i Navs toppledelse skal skiftes ut.

«Norges mest spennende IT-stilling»

– Interessen for jobben som ny IT-direktør i Nav er stor. Dette er Norges mest spennende IT-stilling, sier leder for offentlig sektor i rekrutteringsselskapet Experis (Manpower Group), Wenche Rasch.

I oktober 2018 forsvant daværende IT-direktør Torbjørn Larsen til byggekonsernet Mestergruppen etter drøye tre år i jobben. Siden har Jonas Slørdahl Skjærpe vært konstituert IT-direktør. Han bekrefter at han ønsker seg jobben på permanent basis.

– Ja, jeg kommer til å søke på denne stillingen, sier han.

Experis forventer at rekrutteringen av ny IT-direktør er sluttført sent i februar eller tidlig i mars.

Navs IT-historie har vært kronglete og IT-direktørene mange. IT-trøbbel var også en av hovedårsakene til at arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (FrP) fjernet Navs toppsjef Joakim Lystad i 2015.

Vi har noen av landets dyktige teknologer som virkelig brenner for samfunnsoppdraget vårt.

Dyktige folk avgjørende

Slørdahl Skjærpe mener det er avgjørende å tiltrekke seg og beholde gode teknologer.

– Vi i Nav er heldige: Vi har noen av landets dyktige teknologer som virkelig brenner for samfunnsoppdraget vårt, sier han.

Her er noen av utfordringene Slørdahl Skjærpe peker på:

  • Forskning viser at de beste i klassen løper fra de nest beste, med langt høyere fart, bedre løsninger og større stabilitet. Dette handler til dels om nye arkitekturmønster som bryter de store IT-systemene ned i små avgrensede komponenter og mikrotjenester som bevarer endringsevnen over tid.

  • Høy teknologikompetanse er viktig for å ta riktige valg gjennom dette teknologiske paradigmeskiftet. Det er nok av oversolgte teknologier og teknologikonsepter å gå seg bort i.

  • Teknologikompetanse er ikke nok. Mange av modellene som var regnet som beste praksis i IT-organisasjoner for 5-10 år siden har vist seg å være lite hensiktsmessige. Et system der det er et sterkt skille mellom de som skal tenke (kravspesifikasjoner), de som skal utvikle, de som skal forvalte og drifte og de som skal kontrollere (ledere) er ineffektivt og pulveriserer ansvar. Et sterkt skille mellom utvikling og forvaltning bråstopper innovasjon på det tidspunktet man ser hvordan løsningen virker.

  • Moderne systemutvikling tar utgangspunkt i brukernes behov gjennom hele produktets levetid. Det må jobbes kontinuerlig med å avdekke, forstå, prioritere og levere på brukerbehovene. Kontinuerlig utvikling er mulig når et team kan operere relativt selvstyrt. Dette krever at man organiserer for god flyt og høy innovasjonstakt samt gir tillit til teamene.

LES MERFakta om Navs IT-satsinger

IT for 2,6 milliarder

Navs samlede IT-kostnader utgjør i 2019 om lag 2,6 milliarder kroner. Kostnadene fordeler seg med rundt 55 prosent til drift/forvaltning og 45 prosent til utvikling.

IT-bemanningen i Nav bestod i 2018 av 693 fast ansatte og 15 midlertidige/innlånte. På toppen kommer 530 konsulenter til en prislapp av 1.010 millioner kroner i 2018.

Slørdahl Skjærpe opplyser at konsulentbruken innenfor drift og forvaltning skal ned fra 300 millioner i 2018 til 225 millioner i år.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Nav-sjef Sigrun Vågeng leter etter to nye kolleger til sin toppledergruppe.

Nav-sjef Sigrun Vågeng leter etter to nye kolleger til sin toppledergruppe. (Foto: Eivind Skifjeld)

Går til andre oppgaver

HR-direktør Inger-Johanne Stokke har vært med å prege utviklingen av Nav siden høsten 2010. Hun etterfulgte Johan Wroldsen (2007-2010) og Bjørg Ravlo Rydsaa (2006-2007).

– Dette har vært en utrolig innholdsrik og interessant tid, men i høst bestemte jeg meg. Det er en tid for alt. Jeg er kommet til at jeg vil bruke den siste delen av min yrkeskarriere til andre oppgaver i Nav.

Hun skal blant annet lede gjennomføringen av direktoratets flytteprosess til Helsfyr i 2020.

Stokke svarer slik på spørsmålet om Navs utfordringer innenfor HR:

– Store endrings- og omstillingsprosesser i etaten stiller krav til HR som skal støtte opp om at disse blir gjennomført på en god måte for både arbeidsgiver og ansatte. Å lykkes med digitalisering av HR-området slik at etaten får bedre HR-tjenester og mer effektiv ressursbruk. Å sikre et godt arbeidsmiljø i en tid med store endringer.

Nav er en gigant: 19.000 medarbeidere og et driftsbudsjett på rundt 12 milliarder kroner i 2019. Den samlede bevilgningen til Nav er 450,8 milliarder kroner. I tillegg kommer tildelingen fra Barne- og likestillingsdepartementet på 37,9 milliarder kroner.  

Isco Group har fått jobben med å rekruttere HR-direktøren. Rådgiver Geir Fottland i Isco Group håper å lande ansettelsen tidlig i mars.

Annonse
Annonse
Annonse