Annonse
FLERE UFØRE: Innstrammingene i arbeidsavklaringspenger har ført til at flere har havnet på sosialhjelp eller uføretrygd. Foto: Katarzyna Bialasiewicz/Dreamstime

NHO-kritikk av kutt i arbeidsavklaringspenger

Regjeringen har fått massiv kritikk for innstrammingene i reglene for å få arbeidsavklaringspenger (AAP) som ble innført i fjor.

Mens målet har vært å få flere raskere i arbeid og aktivitet, har AAP-innstrammingene i praksis resultert i at flere har havnet på sosialhjelp og uføretrygd. Ifølge beregninger fra Nav ble det 3.100 flere uføre i fjor på grunn av endringene i reglene for å få AAP.

Tillitsvalgte i Nav har fortalt om fortvilelse blant Nav-ansatte over innstrammingene.

NHO-kritikk

KRITISK: – Mennesker som er godt i gang med utdannings- eller attføringsløp på vei til jobb, møter veggen i form av økonomisk utrygghet, konstaterer Kenneth Stien. (Foto: Arbeid & Inkludering)

Nå får AAP-kuttene også kritikk fra bransjeorganisasjonen Arbeid & Inkludering i NHO Service og Handel. Organisasjonen representerer mer enn hundre arbeidsinkluderingsbedrifter, som jobber med å hjelpe folk ut i jobb.

– Endringen av arbeidsavklaringspenger skulle reparere en ordning som ikke fungerte optimalt. Men reparasjonen har så langt virket mot sin hensikt, skriver direktør Kenneth Stien i Arbeid & Inkludering i et innlegg i Dagbladet.

– Enkeltmennesker rammes av systemfeil, og folk risikerer å bli kastet ut i fattigdom i stedet for å hjelpes inn i jobb, konstaterer han.

Stien mener at AAP-ordningen hadde en svakhet ved at særlig noen unge brukere kunne bli «innelåst» i en trygdekarriere med en relativt raus AAP-ytelse. Han påpeker samtidig at endringene i AAP-reglene ikke er spesifikt rettet mot de unge.

«I stedet for en treffsikker endring for denne avgrensede gruppen, har man skutt med hagle slik at langt flere blir rammet: Mennesker som er godt i gang med utdannings- eller attføringsløp på vei til jobb, møter veggen i form av økonomisk utrygghet. Mulig kan økonomiske incentiver stimulere flere til å velge jobb, men da må valgmuligheten være der. Personene det her er snakk om har i liten grad denne valgmuligheten», skriver Stien i innlegget i Dagbladet.

Les også: Fontenehuset: AAP-kutt rammer mennesker med psykisk sykdom

Ingen reversering

Opposisjonspolitikere har stilt krav om reversering av AAP-innstrammingene, men nå er den kampen tapt, skriver Dagsavisen.

– Vi har prøvd helt til siste slutt å få med KrF på våre forslag. Vi har løftet saken opp til parlamentarisk nivå. Det gikk ikke, og det er svært skuffende, sier Lise Christoffersen i Arbeiderpartiet til avisen.

Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget har behandlet Aps og SVs forslag om å reversere endringene i regelverket for arbeidsavklaringspenger. Komiteen har nå avgitt sin innstilling, og flertallet har avvist forslaget om reversering.

Komiteens innstilling skal behandles i Stortinget 23. mai.

Annonse
Annonse
Annonse