Annonse
MÅ RYDDE OPP: – Vi mener regjeringen må rydde opp og løse AAP-krisen, og det må gjøres nå, sier direktør Kenneth Stien i A4rbied & Inkludering til Dagsavisen. Foto: Arbeid & Inkludering

NHO-topp refser regjeringen for AAP-kutt

Regjeringen har fått sterk kritikk for innstrammingene i reglene for å få arbeidsavklaringspenger (AAP) fra Nav. Innstrammingene har ført til at mange som har mistet AAP, er skjøvet over på uføretrygd eller sosialhjelp.

Direktør Kenneth Stien i NHOs bransjeorganisasjon Arbeid & Inkludering er en av kritikerne. I et intervju med Dagsavisen bruker han ordet krise når han skal beskrive konsekvensene av AAP-innstrammingene.

– Det vi ser, er at de som står i fare for å miste ytelsen blir mest opptatt av å få endene til å møtes. Da blir det vanskeligere å komme seg gjennom et tiltak. I stedet for å bruke pisk, må man bruke tid på den enkelte og gi folk troen på at det er mulig å få seg en jobb, sier Stien til avisen.

NHO Arbeid & Inkludering er en bransjeorganisasjon som representerer 115 arbeidsinkluderingsbedrifter.

Les også: Arbeid & Inkludering: – Lønnstilskudd kan virke mot sin hensikt

I strid med inkluderingsdugnaden

Innstrammingene i AAP-regelverket trådte i kraft 1. januar i fjor. Regelendringene innebærer at makstiden for å motta arbeidsavklaringspenger er redusert fra fire til tre år. Samtidig har det blitt langt vanskeligere å få innvilget en forlengelse av AAP-perioden.

Rett etter at AAP-innstrammingene ble innført, kunngjorde regjeringen at den ville igangsette en inkluderingsdugnad for å få flere med nedsatt funksjonsevne og hull i CV-en i jobb.

Innstrammingene i AAP-regelverket virker stikk i strid med målene for inkluderingsdugnaden, ifølge Kenneth Stien.

– Mange som kunne kommet i jobb er blitt skjøvet over på uføretrygd, andre er blitt avhengig av sosialhjelp. Problemet er ikke løst, bare overført til andre budsjetter. Vi mener regjeringen må rydde opp og løse AAP-krisen, og det må gjøres nå, blant annet gjennom økt satsing på arbeidsmarkedstiltak, sier han til Dagsavisen.

Stien mener det settes av for lite ressurser til å hjelpe AAP-mottakerne med gode, arbeidsrettede tiltak og tett oppfølging.

– Å gjøre kutt i AAP-ordningen når man ikke har et system som fungerer, er feil medisin. Det som trengs er flere tiltaksplasser, tettere individuell oppfølging og at det gjøres en god arbeidsevnevurdering av Nav raskt. Det er ikke tilfellet i dag, og det viste også Riksrevisjonens rapport fra i fjor, sier Stien.

Kritisk til lønnstilskudd

Arbeid & Inkludering er også kritisk til bruken av lønnstilskudd, som er et sentralt virkemiddel i regjeringens inkluderingsdugnad.

– Det kan fungere for dem som står nærmest arbeidslivet, men ikke for dem med størst bistandsbehov. Vi må ikke ende opp med at det er de som står lengst unna arbeidsmarkedet som havner lengst bak i køen, sier Stien til Dagsavisen.

I et intervju med Velferd.no utdyper spesialrådgiver Jon Qvortrup i Arbeid & Inkludering kritikken av hvordan lønnstilskudd blir brukt.

– Lønnstilskudd virker ikke gjennomtenkt. Mange av dem man bruker pengene på, vil klare å komme seg i jobb på egen hånd, mens grupper som trenger tett og bred oppfølging, risikerer å havne på unødvendig sosialhjelp og uføretrygd. Inkluderingsdugnaden er for de sterkeste, sier Qvortrup til Velferd.no.

Annonse
Annonse
Annonse