Annonse
NY JOBB: Gunhild Løkkevol (t.v.) er ansatt som ny HR-direktør i Nav. Her sammen arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Ny HR-direktør i Nav

– Åpen og inkluderende, tydelig, direkte og glad i folk!

Slik beskriver Gunhild Løkkevol selv lederprofilen hun mener å ha. Fredag ble det kjent at 52-åringen har fått jobben som HR-direktør i Nav, i konkurranse med 19 andre søkere.

Løkkevol etterfølger Inger-Johanne Stokke, som har vært HR-direktør i Nav siden høsten 2010.

Mens det bare var menn blant søkerne da Nav nylig ansatte IT-direktør, var det ni kvinner og 11 menn blant søkerne til HR-direktørjobben. Og valget falt på en kvinne med flere års erfaring fra Nav.

Viktig samfunnsoppdrag

De siste sju månedene har Løkkevol vært avdelingsdirektør i Navs IT-avdeling, der hun blant annet har hatt ansvar for HR-relaterte oppgaver, digitalisering og brukerstøtte. Før det var hun avdelingsdirektør i Nav Vestfold med ansvar for brukeroppfølging, marked, tiltak, analyse og kompetanseutvikling i to og et halvt år.

– Jeg har passion for Navs samfunnsoppdrag og visjonen vår om å gi mennesker muligheter. Hjertet mitt banker for at vi skal lykkes med å inkludere flere i arbeidslivet, sier den nyutnevnte HR-direktøren.

Teknologi og digitalisering er en forutsetning for at vi skal klare å levere mer for mindre.

Engasjementet for et inkluderende arbeidsliv har også kommet til uttrykk ved at hun har vært styreleder i arbeidsinkluderingsbedriften Fønix AS, som er en av de store leverandørene av arbeidsrettede tjenester til Nav.

Løkkevols CV inneholder også 11 år som regiondirektør i Evry, et av Nordens største IT-selskaper.

Ikke bare støttefunksjon

Den påtroppende HR-direktøren har klare ambisjoner for sin nye jobb.

– Det er viktig at HR ikke bare blir en støttefunksjon, men en strategisk partner for direktoratet og etaten. Ved å forstå hverdagen våre kollegaer står i, vil vi være i stand til å by på verdiøkende og relevant endringskraft.

Løkkevol understreker betydningen av å utnytte de mulighetene som teknologien gir, og å kartlegge hvilken kompetanse Nav kommer til å ha behov for fremover for å realisere sitt samfunnsoppdrag.

– Teknologi og digitalisering er en forutsetning for at vi skal klare å levere mer for mindre, og da blir den menneskelige tochen ekstra viktig, fastslår hun.

– I min tid i direktoratet har jeg opplevd et godt samarbeid med tillitsvalgte og vernetjeneste, og min erfaring er at god samhandling og involvering så tidlig som mulig, er verdifullt.

Annonse
Annonse
Annonse