Annonse
MER LØNNSTILSKUDD: «Regjeringen legger til rette for enklere og økt bruk av lønnstilskudd og mer tilrettelagte opplæringstilbud», skriver næringsminister Torbjørn Røe Isaksen i brevet han har sendt sammen med arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix
Inkluderingsdugnaden

Regjeringen ber næringslivet bidra

Inkluderingsdugnaden er regjeringens flaggskip i bestrebelsene for å skape et mer inkluderende arbeidsliv. Regjeringen har selv forpliktet seg til at fem prosent av alle nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne, og ønsker samtidig å få resten av arbeidslivet med på dugnaden.

Nå har næringsminister Torbjørn Røe Isaksen og arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie sendt brev til 150 store bedrifter der de oppfordres til å delta i regjeringens inkluderingsdugnad.

Mer bruk av lønnstilskudd

I brevet til bedriftene forsikrer de to statsrådene at regjeringen vil styrke de offentlige støtteordningene til arbeidsgivere som vil rekruttere mennesker som står utenfor arbeidslivet.

Regjeringen legger til rette for enklere og økt bruk av lønnstilskudd.

Lønnstilskudd trekkes spesielt fram som et prioritert virkemiddel.

«Regjeringen legger til rette for enklere og økt bruk av lønnstilskudd og mer tilrettelagte opplæringstilbud», skriver de to statsrådene i brevet, der de kommer med følgende oppfordring til bedriftene:

«Se mennesker og muligheter som bor i dem. Tilby et intervju med åpent sinn. Gi noen en sjanse. Selv om det på kort sikt kan kreve ressurser, kan de langsiktige gevinstene, både for dem som blir inkludert, for bedriften, næringslivet og samfunnet, oppveie for dette.»

Les også: Regjeringen sliter med dugnaden

Oppfølging av innspillsmøte

Brevet de to statsrådene sendte til bedriftene onsdag denne uka, er en oppfølging av et møte om inkluderingsdugnaden i mars. Der inviterte regjeringen store virksomheter og organisasjoner fra nærings- og arbeidslivet til å komme med innspill til gjennomføringen av dugnaden.

På innspillsmøtet uttrykte arbeidsgivere blant annet ønske om at tilgangen til tiltak og saksbehandling hos Nav bør bli enklere, raskere og mindre ressurskrevende. Det ble også etterlyst bedre informasjon om Navs ulike ordninger – som for eksempel mentorordning og lønnstilskudd – slik at de blir bedre kjent blant arbeidsgivere.

Næringslivet ligger foran

Selv om mange med nedsatt funksjonsevne og hull i CV-en sliter med å få innpass i arbeidslivet, tyder flere studier på at det private næringslivet gjør en bedre jobb enn det offentlige når det gjelder å rekruttere fra målgruppene for inkluderingsdugnaden.

Ifølge en fersk SINTEF-rapport er både private og offentlige arbeidsgivere positive til å ta inn folk på arbeidstrening. Men forskerne fant at arbeidspraksis i det offentlige sjelden førte til fast jobb.

Utfordrende mål

Statistikk for statlig rekruttering i 2018 viser at det vil være utfordrende å nå målet om at fem prosent av nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

Bare Arbeids- og sosialdepartementet kan si seg rimelig fornøyd, og kan rapportere om at 4,5 prosent av de nyansatte er i målgruppen for dugnaden. En rekke andre departementer kunne ikke rapportere om en eneste nyansatt fra målgruppen.

For å bedre resultatene har regjeringen nå lagt fram forslag om at minst én kvalifisert søker med hull i CV-en skal innkalles til intervju når en stilling skal besettes. Regjeringen foreslår også moderat kvotering, som innebærer at en søker med hull i CV-en kan ansettes dersom han eller hun er tilnærmet like godt kvalifisert som den best kvalifiserte søkeren.

Annonse
Annonse
Annonse