Annonse
UTFORDRING FOR ALLE: – Alle trenger å utvikle og oppdatere sin digitale kompetanse, påpeker direktør Kari Østerud i Senter for seniorpolitikk. Foto: Senter for seniorpolitikk

Seniorers jobbmotivasjon avhenger av arbeidsgiverne

Har seniorene motivasjonen til å lære det som trengs for å stå lenger i arbeidslivet? Det var et av spørsmålene som ble stilt da Kompetanse Norge onsdag inviterte til frokostmøte om seniorer og kompetanse.

– Ja og nei, var det tvetydige svaret fra direktør Kari Østerud i Senter for seniorpolitikk, som deltok i en paneldiskusjon på møtet.

Innbytterbenk og tørkeloft

– Motivasjon avhenger av mange forskjellige ting. Det eksisterer ikke i et vakuum, det avhenger blant annet av miljøet man er i, påpekte Østerud. Hun påpekte at arbeidsgivere har et stort ansvar for å sørge for motiverte seniorer.

Mange arbeidsgivere sier at de helst vil jobbe i team med unge medarbeidere ved innføring av ny teknologi. Det stimulerer ikke seniorenes motivasjon.

– Settes du på innbytterbenken hele tiden, blir det lett til at du slutter med sporten, konstaterte Østerud.

– Noen bedrifter plasserer seniorer på tørkeloftet, tilføyde hun.

Ifølge Østerud er livslang læring det kanskje viktigste seniorpolitiske virkemiddelet i tiden framover.

Færre tar etterutdanning

På frokostmøtet presenterte Kompetanse Norge funn fra sitt  årlige fagpublikasjon Kompass.

Årets utgave handler om seniorer i arbeidslivet, og den viser at det står relativt bra til med seniorers kompetanse. På knappe førti år er andelen med grunnskole som høyeste utdanning redusert fra 60 til 20 prosent i aldersgruppen 60-66 år.

– De digitale ferdighetene synker imidlertid med økende alder, fortalte seksjonsleder Hanne Størset i Kompetanse Norge da hun presenterte noen av funnene i den nye publikasjonen.

Der kommer det blant annet fram at eldre deltar mindre i etter- og videreutdanning enn før.

– En utfordring er at seniorer med lav utdanning og lite bruk av digitale ferdigheter har dårligst forutsetninger for å styrke disse ferdighetene, konstaterte Størset.

Holdbarhetsdatoen avhenger av om man behandler varen riktig.

Alle trenger kompetansepåfyll

Det er imidlertid ikke bare eldre som har behov for å styrke sin kompetanse.

Sju av ti seniorer mener de har behov for å styrke sine digitale ferdigheter, men det gjør også seks av ti blant ikke-seniorene.

– Digitalisering og automatisering er en utfordring for alle – uansett alder. Alle trenger å utvikle og oppdatere sin digitale kompetanse, konstaterte Kari Østerud.

Best før?

«Best før, men ikke dårlig etter?» var tittelen på frokostmøtet hos Kompetanse Norge, og forsker Tone Cecilie Carlsten ved NIFU trakk paralleller mellom datomerking av melk og datomerking av seniorer.

– Holdbarhetsdatoen avhenger av om man behandler varen riktig, konstaterte hun.

Annonse
Annonse
Annonse