Annonse
VELGES BORT: Bare én av fem danske arbeidsgivere vil ansette en velkvalifisert jobbsøker hvis vedkommende bruker rullestol. Foto: Auremar/Dreamstime
Danmark

Sjefer velger bort funksjonshemmede

Jobbsøkere med nedsatt fysisk funksjonsevne stiller bak i køen når arbeidsgivere skal ansette nye medarbeidere. Det avdekkes i en undersøkelse fra det danske Forskningscenter for Handicap og Beskæftigelse.

Forskere ved senteret forteller om undersøkelsen i en artikkel på nettstedet A4medier.dk.

Forskerne har undersøkt arbeidsgiveres villighet til å ansette jobbsøkere med en fysisk funksjonsnedsettelse ved å skissere ulike ansettelsessituasjoner og be arbeidsgivere vurdere om de vil ansette personen det gjelder.

Alle får vite at de er i en situasjon der de skal ansette en ny medarbeider.

Det kniper med å omsette holdningene til handling.

Få vil ansette rullestolbruker

Arbeidsgiverne får først beskrivelse av en arbeidssøker som forteller at hun/han har et par års erfaring, har utdanningen arbeidsgiveren etterspør og er positiv og energisk.

70 prosent av arbeidsgiverne i undersøkelsen svarer da at det er sannsynlig at de vil ansette vedkommende.

Når arbeidsgiverne får en tilleggsopplysning om at søkeren er rullestolbruker og at det vil være behov for tilpasninger på arbeidsplassen, er det et kraftig fall i andelen som vil gå til ansettelse. Da er det bare 22 prosent som mener dette er sannsynlig.

Muligheten for å få økonomisk støtte til tilpasning fører til en viss økning i viljen til å ansette. Men selv når de får beskjed om at det er mulig å søke om støtte til tilpasning, er det bare 30 prosent som vurderer det som sannsynlig at de vil gå til en ansettelse.

Frasorterer funksjonshemmede

«Det er vanskelig ikke å tolke dette som at arbeidsgivere frasorterer personer med handikap i ansettelsesprosessen og går dermed potensielt glipp av verdifull arbeidskraft», skriver forskerne Thomas Bredgaard, Ditte Shamshiri-Petersen og Cecilie Krogh i artikkelen på A4medier.dk.

«Det virker paradoksalt nå når det er mangel på arbeidskraft i flere bransjer», konstaterer de.

Sprik mellom holdning og handling

Tidligere undersøkelser viser at de fleste arbeidsgivere har positive holdninger til å ansette personer med funksjonsnedsettelser.

«Men det kniper med å omsette holdningene til handling», fastslår forskerne ved Forskningscenter for Handicap og Beskæftigelse.

Undersøkelser fra senteret viser at 75 prosent av danske arbeidsgivere sier seg enige i at de har en sosial forpliktelse til å ansette personer med nedsatt funksjonsevne. Det er imidlertid bare 25 prosent som sier at de har eller har hatt funksjonshemmede blant de ansatte.

Ifølge de nyeste tallene er det 300.000 personer med en fysisk funksjonsnedsettelse i Danmark. Av disse er 56 prosent i arbeid.

Annonse
Annonse
Annonse