Annonse
KJØNNSFORSKJELL: Det legemeldte sykefraværet var 7,2 prosent for kvinner og 4,0 prosent for menn i første kvartal i år. Foto: Elena Nichizhenova/Dreamstime

Store forskjeller i varighet på sykefravær

Sykefraværet var 5,9 prosent i første kvartal i år, viser sesong- og influensajusterte tall fra Nav og Statistisk sentralbyrå (SSB).

Det legemeldte sykefraværet var på 5,5 prosent. Sammenlignet med samme kvartal i fjor er det en nedgang på 1,4 prosent. Sykefraværet gikk ned med 3,3 prosent for menn og var stabilt for kvinner.

Det legemeldte sykefraværet er 7,2 prosent for kvinner og 4,0 prosent for menn.

Det legemeldte sykefraværet er lavest i Oslo (4,5 %) og Rogaland (4,8 %). Fylkene med det høyeste sykefraværet er Nordland (6,4 %) og Finnmark (6,3 %).

Store forskjeller i varighet

Gjennomsnittlig varighet på sykefraværstilfellene gikk ned med tre dager fra første kvartal 2017 til første kvartal i år. Mye av nedgangen skyldes at mange korte influensatilfeller vinteren 2018 dro gjennomsnittet ned, ifølge Nav.

Lengden av sykefraværet varierer imidlertid mye i ulike deler av landet. Det er opptil 18 dagers forskjell mellom fylkene når det gjelder gjennomsnittlig varighet på det legemeldte sykefraværet.

Oslo har den korteste gjennomsnittlige varigheten (28 dager), deretter følger Akershus (31 dager) og Rogaland og Hordaland med (32 dager).

Nordland har den lengste varigheten (46 dager). Deretter følger Vest-Agder (45 dager) og Aust-Agder (43 dager).

Annonse
Annonse
Annonse