Annonse
NEDGANG: Færre arbeidsledige mottok dagpenger i fjor enn året før. Foto: One Photo/Dreamstime

Utbetalinger av dagpenger ned 21 prosent

Færre mottok dagpenger i fjor enn året før. Det gjennomsnittlige beløpet som ble utbetalt, gikk også ned, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Tallet på mottakere av dagpenger var 17,5 prosent lavere i 2018 enn i 2017, og det gjennomsnittlige beløpet som ble utbetalt, gikk ned med 4,7 prosent. Totalbeløpet som ble utbetalt, ble redusert med 21,3 prosent.

I alt ble det i fjor utbetalt 10,6 milliarder kroner i dagpenger til 120.600 mottakere som var bosatt i Norge. I gjennomsnitt fikk hver mottaker utbetalt 88.100 kroner.

Færre fikk arbeidsavklaringspenger

Også utbetalingene av arbeidsavklaringspenger (AAP) gikk ned i fjor, viser SSBs tall. I alt ble det utbetalt 32 milliarder kroner i arbeidsavklaringspenger til 181.000 personer.

Totalbeløpet og antall mottakere gikk ned med henholdsvis 4,8 og 4,7 prosent sammenlignet med i 2017. Gjennomsnittlig utbetalt beløp var 177.400.

Arbeidsavklaringspenger skal sikre inntekt hvis man på grunn av sykdom eller skade har behov for hjelp fra Nav for å komme i arbeid. Som Velferd.no tidligere har omtalt, henger nedgang i utbetaling av arbeidsavklaringspenger sammen med innstramminger i regelverket for å motta denne ytelsen. innstrammingene har ført til en økning i antallet som får uføretrygd. 

Les også: AAP-kutt rammer mennesker med psykisk sykdom

Økte utbetalinger av alderspensjon

Utbetalingene av alderspensjon økte med 4,8 prosent fra 2017 til 2018.

Om lag 890.000 personer bosatt i Norge mottok 212 milliarder kroner i alderspensjon i 2018. Summen er nesten ti milliarder større enn året før.

I gjennomsnitt økte beløpet med 2,4 prosent til om lag 239.000 kroner per mottaker.

Også 77.300 personer som ikke var bosatt i Norge ved utgangen av 2018, mottok til sammen 7,8 milliarder kroner i alderspensjon. Dette er personer bosatt i utlandet samt personer som døde i løpet av året.

Utbetalingene av uføretrygd økte også i fjor. I alt var det 349.000 personer bosatt i Norge som mottok uføretrygd i 2018. Det var en økning på 3,7 prosent i forhold til 2017.

Hver mottaker av uføretrygd mottok i gjennomsnitt 245.500 kroner i fjor, viser SSBs tall.

Annonse
Annonse
Annonse