Annonse
STORE BEHOV: – Dette er et viktig gjennomslag for bransjen. Det er godt dokumentert at behovene er store. Vi er derfor glad for at regjeringen holder fram opptrappingen av VTA-plasser, sier direktør Kenneth Stien. Foto: Arbeid & Inkludering

Arbeid & Inkludering​– Viktig satsing på varig tilrettelagt arbeid

I revidert nasjonalbudsjett, som ble lagt fram i går, opprettholdes det totale nivået for tiltaksplasser, men det omfordeles 15 millioner kroner fra tiltaksbudsjettet til varig tilrettelagt arbeid (VTA). Dette gir rom for 150 flere VTA- plasser på årsbasis.

Dette er positive signaler mener bransjeorganisasjonen Arbeid & Inkludering i NHO Service og Handel, som organiserer mer enn hundre arbeidsinkluderingsbedrifter.

– Selv om revidert nasjonalbudsjett ikke innebærer styrking av den totale tiltaksinnsatsen, er det viktig at det gis klare føringer om at tiltaksplasser for de mest utsatte gruppene i arbeidsmarkedet skal prioriteres, sier direktør Kenneth Stien i en omtale av budsjettforslaget på organisasjonens nettsider.

Varig tilrettelagt arbeid er et tilbud til personer som har, eller i nær framtid forventer å få innvilget uføretrygd og trenger spesiell tilrettelegging og oppfølging.

Viktig gjennomslag

– Dette er et viktig gjennomslag for bransjen. Det er godt dokumentert at behovene er store. Vi er derfor glad for at regjeringen holder fram opptrappingen av VTA-plasser, sier  Stien.

Samtidig innebærer forslag til revidert nasjonalbudsjett en reduksjon på om lag 500 tiltaksplasser, påpeker Arbeid & Inkludering. Nedgangen i tiltaksnivået forklares med en bedret situasjon på arbeidsmarkedet for ordinært ledige. Tiltaksbudsjettet opprettholdes på samme nivå.

– Det gir en logikk i dagens arbeidsmarked å redusere tiltak for ordinært arbeidsledige når arbeidsledigheten synker, men dette må komme personer med nedsatt arbeidsevne til gode. Det er helt nødvendig å trappe opp tiltaksnivået for de som står i ytterkanten av arbeidsmarkedet og ikke kan komme i jobb uten tiltak, sier Stien.

– Derfor er det bra at regjeringen signaliserer tydelig at personer med nedsatt arbeidsevne og langtidsledige skal prioriteres i tiltaksgjennomføringen. Vi forventer at dette innebærer en styrking av blant annet Arbeidsforberedende Trening (AFT). I Navs tiltaksmeny er dette det grundigste og beste virkemiddelet for at flere personer med nedsatt arbeidsevne skal komme i jobb, sier Arbeid & Inkludering-direktøren.

En kampsak

Politikere fra regjeringspartiene mener prioriteringen av varig tilrettelagt arbeid har stor betydning

– Nå kan enda flere deltakere bli brakt ut av isolasjon og inn i et arbeidsfellesskap. Å bidra til samfunnet gir selvfølelse og verdighet, sier partiets arbeidspolitisk talsperson Heidi Nordby Lunde i Høyre til FriFagbevegelse.

Denne omdisponeringen av midler vil gi flere muligheten til å ta del i arbeidslivet, sier Venstre-nestleder Terje Breivik.

– Da Venstre gikk i regjering i fjor, var inkluderingsdugnaden det første løftet vårt. VTA-plasser handler om å få med dem som har den høyeste terskelen inn i arbeidslivet. Det betyr at vi får flere i jobb, men ikke minst at hver enkelt får en mer meningsfull hverdag og et bedre liv, sier han til FriFagbevegelse.

Også Kristelig Folkeparti er fornøyd:

– For KrF er det et viktig menneskeverdspørsmål å legge til rette for at alle skal få brukt sine evner. Flere VTA-plasser har lenge vært en kampsak for oss. Dette er et målrettet tilbud til dem som trenger en tilrettelagt arbeidsplass og en inngang inn i arbeidslivet, sier KrFs Geir Toskedal til FriFagbevelgelse.

Annonse
Annonse
Annonse