Annonse
MENTORPROGRAM: Arbeids- og inkluderingsbedriften Fretex og organisasjonen Catalysts skal sammen utforme et program for å få innvandrere med høy utdanning raskere ut i jobb. Foto: Fretex
Ny Fretex-satsing

Vil løfte frem mangfold som ressurs

Næringslivet bør ha mer etnisk og kulturelt mangfold, og overgangen til norsk arbeidsliv for personer med arbeidsbakgrunn fra andre kulturer bør forenkles, mener Fretex. De har startet et program som skal bistå jobbsøkere med innvandrerbakgrunn med å manøvrere i et fremmed arbeidsmarked.

Prosjektet er ment å bevisstgjøre både deltakere og arbeidsgivere på at mennesker med en annen arbeidslivsbakgrunn er ressurser som arbeidstakere.

I et stadig mer globalt marked kan kulturforståelse, erfaring fra andre regioner, og det å beherske flere språk veie opp for at det vil ta noe tid før jobbkandidater snakker perfekt norsk, står det i en pressemelding fra Fretex.

– Disse menneskene er en ressurs du sjelden får tilgang til på andre måter. Det er vanskeligere å lære opp norske arbeidstakere i arabisk eller plutselig ha forståelsen for markedet i India, sier prosjektleder Sarah Przedpelska i pressemeldingen.

Programmet er et samarbeid mellom Fretex og den ideelle organisasjonen Catalysts. Fretex er Norges største arbeids- og inkluderingsbedrift, og organisasjonen Catalysts jobber for å bygge ulike relasjoner og samarbeid på tvers av kulturer.

Programmet er støttet av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi).

Fordel både for bedriften og arbeidstakeren

Ifølge pressemeldingen kan et slikt program være nødvendig for nyankomne som har utdannelse eller arbeidserfaring, men som plutselig må forholde seg til andre koder og regler enn dem de er vant med fra hjemlandet. Igangsetterne håper programmet vil gjøre inngangen til det norske arbeidslivet enklere. Samtidig skal det øke bevisstheten rundt verdien av mangfold hos de bedriftene som deltar.

Næringslivsledere vet at mangfold gir et konkurransefortrinn. Likevel kan det være vanskelig å ta på alvor i rekrutteringsprosesser, påpeker Fretex.

Gjennom det nye programmet får jobbsøkerne tilgang til hver sin næringslivsmentor, som de både får støtte av, og deler sin kunnskap med. Videre får de karriereveiledning, tilgang til nettverk, bistand til praktisk jobbsøk og støtte til jobbutvikling.

Økt bevissthet om mangfold

Flere bedrifter har allerede engasjert seg i liknende mentorprogram. Det gjelder blant annet Storebrand, som mener dette har bidratt til økt bevissthet om mangfold blant de ansatte.

– Som bedrift har vi blitt bedre kjent med unge mennesker med ulik etnisk og kulturell bakgrunn, noe som er viktig for å nå ut til denne målgruppen som bedrift og arbeidsplass, sier Live Leer, HR-partner i Storebrand i pressemeldingen.

Annonse
Annonse
Annonse