Annonse
Andelen uføre stiger her i landet. Aldri har flere kvinner mottatt uføretrygd, kan NAV-direktør Sigrun Vågeng konstatere.  Foto: Berit Roald / NTB scanpix

13.000 flere fikk uføretrygd i 2019

De uføretrygdede utgjør 10,3 prosent av befolkningen i alderen 18-67 år.

– Tallet på personer som får uføretrygd økte med 13.000 i 2019, noe som er en litt mindre økning enn året før, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en pressemelding.

Bare i siste kvartal 2019 økte antallet personer som får uføretrygd med 3400.  

– Prosentdelen av befolkningen som får uføretrygd er nesten på nivå med toppårene 2003 og 2004, og mer enn én av ti personer i alderen 18-67 år får uføretrygd. Vi ser at tre av fire nye som fikk uføretrygd i 2019, fikk arbeidsavklaringspenger før uføretrygd, fortsetter NAV-direktøren.

Fylker med høy prosentandel eldre, har også høy prosentandel uføre

I en ny prognose forventer NAV en økning av antall uføretrygdede til 360.300 innen desember 2020 og til 370.200 ved utgangen av 2021. Det nye anslaget innebærer en økning på 2,3 prosent i 2020 og 2,7 prosent i 2021. EN av årsakene er at NAV regner med at man fremdeles vil se høy overgang fra arbeidsavklaringspenger til uføretrygd. Den nye prognosen innebærer at 10,5 prosent av befolkningen i alderen 18-67 år får uføretrygd ved utgangen av 2020.

Aust-Agder og Østfold på uføretoppen

Den høyeste andelen på uføretrygd var høyest i Aust-Agder og Østfold med 14,8 prosent av befolkningen, etterfulgt av Hedmark og Telemark med 13,8 prosent. Færrst på uføretrygd er det i Oslo (5,9 %) og Akershus (7,4 %).

– Fylker med høy prosentandel eldre, har også høy prosentandel uføre. Yngre befolkning og et mer fleksibelt arbeidsmarked i hovedstadsregionen er med på å trekke prosentdelen som får uføretrygd ned, sier Vågeng.

Rekordmange uføre kvinner

Andelen uføretrygdede kvinner er i 2019 historisk høy, og skillet mellom kvinner og menn har økt over tid.

I alle aldersgrupper har det blitt flere uføretrygdede kvinner enn menn, bortsett fra blant de under 30 år, der mennene er i flertall. I 2019 ser NAV at andelen uføretrygdede kvinner i alderen 25-29 for første gang er like stor som for menn.

Når det gjelder ulike aldersgrupper, har prosentandelen som får uføretrygd i alderen 20 og 59 år økt det siste året, mens den er redusert for de over 65 år. For 18-19-åringene og 60-64-åringene er prosentandelen for personer som får uføretrygd stabil, heter det i pressemeldingen fra NAV.

 
Annonse
Annonse
Annonse