Annonse
HØY LEDIGHET: Arbeidsledigheten er fortsatt høyest innen reiseliv og transport, der 13,2 prosent av arbeidsstyrken er registrert som helt ledige hos Nav. Foto: 19msa05/iStock

15.700 færre arbeidssøkere siste uke

– løpet av de siste fire ukene har antallet arbeidssøkere registrert hos Nav falt med over 66.000. Både antallet helt og delvis ledige har gått ned, og de siste to ukene har vi også sett at færre melder seg som nye arbeidssøkere hos Nav, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en pressemelding.

143.100 personer er registrert som helt ledige hos Nav, ifølge foreløpige tall. Dette utgjør 5,1 prosent av arbeidsstyrken. Bruttoledigheten, som er summen av antallet helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 154.500 personer, eller 5,5 prosent av arbeidsstyrken.

I tillegg var 134.500 personer registrert som delvis arbeidsledige. Totalt var dermed 289.000 personer, eller 10,2 prosent av arbeidsstyrken, registrert som arbeidssøkere hos Nav.

Om lag 59.200 av de helt ledige er permitterte, og det samme gjelder 99.400 av de delvis ledige. Det er dermed 13.500 færre permitterte enn forrige uke. Til sammen er 5,6 prosent av arbeidsstyrken permittert.

Størst nedgang innen reiseliv og transport

De aller fleste yrkesgruppene har hatt en nedgang i antallet helt ledige den siste uken. Unntaket var undervisning og barne- og ungdomsarbeid, som hadde en liten økning. Nedgangen var størst innen reiseliv og transport samt serviceyrker og annet arbeid. 

Antall delvis ledige har gått ned for alle yrkesgrupper bortsett fra reiseliv og transport, der antallet delvis ledige var uendret fra forrige uke. Nedgangen var størst innen butikk- og salgsarbeid. Summen av antallet helt og delvis ledige har falt for alle yrkesgrupper og nedgangen var størst innen butikk- og salgsarbeid.

Arbeidsledigheten er fortsatt høyest innen reiseliv og transport, der 13,2 prosent av arbeidsstyrken er registrert som helt ledige hos Nav. Deretter følger kontorarbeid med 7,4 prosent. Arbeidsledigheten er lavest innen undervisning og helse, pleie og omsorg, begge med 1,4 prosent av arbeidsstyrken.

Nedgang i alle aldersgrupper

Alle aldersgrupper har hatt en nedgang i antall helt og delvis ledige den siste uken. Ser man på summen av antallet helt og delvis ledige var nedgangen større blant menn enn blant kvinner. 

Arbeidsledigheten er høyest blant personer i alderen 20 til 24 år, der 7,5 prosent av arbeidsstyrken er registrert som helt ledige. Særlig menn i denne aldersgruppen har høy arbeidsledighet, med 8,4 prosent.

Annonse
Annonse
Annonse