Annonse
MANGE JOBBSØKERE: 10,8 prosent av arbeidsstyrken er registrert som arbeidssøkere.  Foto: : Ørn E. Borgen / NTB scanpiX

16.900 færre arbeidssøkere siste uke

Den siste uka har det blitt 16.900 færre arbeidssøkere.

– Trenden vi har sett de siste ukene, fortsetter. Færre permitterte er nå registrert hos Nav, noe som tyder på at stadig flere vender tilbake til arbeid, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

151.500 personer er registrert som helt ledige hos Nav, ifølge foreløpige tall. Dette utgjør 5,4 prosent av arbeidsstyrken. Bruttoledigheten, som er summen av antallet helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, er 163.600 personer, eller 5,8 prosent av arbeidsstyrken.

66.700 permitterte

I tillegg er 141.100 personer registrert som delvis arbeidsledige. Totalt er dermed 304.700 personer, eller 10,8 prosent av arbeidsstyrken, registrert som arbeidssøkere.

Om lag 66.700 av de helt ledige er permitterte, og det samme gjelder 105.500 av de delvis ledige. Det er dermed 15.000 færre permitterte enn forrige uke. Til sammen er 6,1 prosent av arbeidsstyrken permittert.

Den siste uka har 5.200 personer registrert seg som nye arbeidssøkere hos Nav, noe som er 1.100 færre enn forrige uke. Nedgangen skyldes hovedsakelig færre permitterte.

Nedgang i reiseliv, men fortsatt høyest

Det er nedgang i antallet helt ledige innen alle yrkesgrupper med unntak av undervisning, der antallet helt ledige var uendret siden forrige uke. Nedgangen har vært størst innen reiseliv og transport og butikk- og salgsarbeid, med henholdsvis 2.100 og 1.300 færre enn forrige uke.

Arbeidsledigheten er fremdeles høyest innen reiseliv og transport, der 14,5 prosent av arbeidsstyrken er registrert som helt ledige hos Nav. Deretter følger kontorarbeid med 7,9 prosent. Ledigheten er lavest innen undervisning og helse, pleie og omsorg, med henholdsvis 1,4 og 1,5 prosent av arbeidsstyrken.

Tallet på helt ledige og delvis ledige har falt i alle fylker den siste uka. Arbeidsledigheten er høyest i Oslo, der 7,1 prosent av arbeidsstyrken er registrert som helt ledige. Nordland har lavest ledighet, med 3,9 prosent.

Annonse
Annonse
Annonse