Annonse
  HØYT TEMPO: – Nav utbetaler penger i et tempo vi aldri har gjort før, og antall vedtak innen dagpenger forrige uke var det høyeste noensinne, forteller arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB scanpix

197.000 venter på svar på dagpengesøknad

Utbetalingene av 13,4 milliarder kroner til arbeidssøkere under koronakrisen består av 3,8 milliarder i forskudd på dagpenger, 6,8 milliarder i dagpenger og 2,9 milliarder i lønnskompensasjon til permitterte, skriver Nav i en pressemelding.

– Nav utbetaler penger i et tempo vi aldri har gjort før, og antall vedtak innen dagpenger forrige uke var det høyeste noensinne. Vi har fått på plass 12 av 12 endringer Stortinget har bedt oss om i forbindelse med koronakrisen. Blant annet ble forskuddsordningen for dagpenger klar før påske, slik at arbeidssøkere ikke trenger å stå uten penger i påvente av saksbehandlingen, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Lønnskompensasjon til permitterte er en av de andre ordningene som er etablert i forbindelse med koronakrisen. Den skal gi permitterte full lønn de første 20 dagene og ble lansert 9. juni.

Ordningen for utbetaling av lønnkompensasjon ble lansert forrige uke.

Om morgenen den 15. juni var det til sammen utbetalt 2,8 milliarder kroner utbetalt til 135. 000 arbeidstakere, og 86 millioner var utbetalt til arbeidsgivere som har forskuttert lønn til permitterte arbeidstakere.

De siste åtte ukene har Nav saksbehandlet flere dagpengesøknader enn i hele 2019.

25.900 dagpengevedtak på en uke

Nav har mottatt 465.000 dagpengesøknader siden koronakrisen startet og har totalt behandlet om lag 230.000 dagpengesøknader. Forrige uke alene ble det fattet 25.900 vedtak. De siste åtte ukene har Nav saksbehandlet flere dagpengesøknader enn i hele 2019.

Av alle søknader som har kommet inn fra koronakrisen startet og til og med forrige uke, er det anslagsvis 197.000 personer som venter på å få sin dagpengesøknad behandlet. De som har rett på dagpenger, kan søke om forskudd og vil da få penger raskt på konto. Man kan for tiden søke hver måned, opplyser Nav.

I tillegg til utbetalingene til arbeidssøkere har Nav utbetalt over 500 millioner kroner i kompensasjon til frilansere og selvstendig næringsdrivende. Siden ordningen ble tilgjengelig i starten av mai, har over 19.000 personer fått utbetalt kompensasjon.

Under koronakrisen har Nav også saksbehandlet et rekordhøyt antall søknader om sykepenger, samt behandlet søknader innen arbeidsavklaringspenger, uføretrygd, foreldrepenger, pensjon og de øvrige Nav-ytelsene.

Annonse
Annonse
Annonse