Annonse
Foto: iStock

Arbeidsledigheten flater ut

– Den stabile utviklingen i arbeidsledigheten som vi så i andre halvdel av fjoråret, fortsetter også i januar. Ledigheten ligger fortsatt på et stabilt lavt nivå, og selv med nedgangen i januar har den endret seg svært lite de siste 9 månedene, sier NAV-sjef Sigrun Vågeng.

Andelen helt arbeidsløse lå på 2,2 prosent av arbeidsstyrken i januar. Dette er justert for sesongvariasjoner.

Andelen helt arbeidsløse og arbeidssøkende på tiltak lå på 2,7 prosent.

Tallet på helt arbeidsløse og bruttoarbeidsløse, sesongjustert. Kilde: NAV.

Ved utgangen av januar var det registrert 68.100 helt arbeidsledige hos NAV. Tar man med arbeidssøkere på tiltak er tallet 81.800.

Ledigheten er høyest innen bygg og anlegg, med 3,9 prosent. Lavest ledighet var det innen undervisning, med 0,8 prosent.

Ledere har nokså lav ledighet, men i januar skjøt den i været med en økning på over 50 prosent.

Kraftig økning i ledigheten blant ledere. Kilde: NAV.

Ledigheten har gått mest ned i det nye fylket Vestland og i Møre og Romsdal (-14%). I Viken har ledigheten gått noe opp (4%).

Mange ledige innvandrere

Hele 43 prosent av de som var helt ledige eller arbeidssøkende på tiltak i januar, er innvandrere. De aller fleste er fra Polen.

Bruttoledighet dekomponert etter fødeland. De 20 vanligste er vist her for januar 2019. Kilde: NAV.

Siden januar 2019 har antallet ledige fra Polen gått litt tilbake, mens antallet ledige med Syria som fødeland har gått kraftig opp (17%).

 

Annonse
Annonse
Annonse