Annonse
KORONAPÅGANG: Det har vært stor pågang på Navs kontorer, her ved Nav kontoret St.Hanshaugen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Arbeidsledigheten fortsetter å falle

Ved utgangen av august var det registrert 216 400 helt ledige, delvis ledige og arbeidssøkere på tiltak hos Nav, og det utgjør 7,6 prosent av arbeidsstyrken. 122 200 personer var registrert som helt ledige, noe som utgjør 4,3 prosent av arbeidsstyrken.

37 000 av de helt ledige er permitterte, mens det samme gjelder for 52 800 av de delvis ledige. De permitterte utgjør til sammen 3,2 prosent av arbeidsstyrken.

– Antallet arbeidssøkere registrert hos Nav fortsatte å falle i august. Hele nedgangen skyldes færre permitterte, mens antallet arbeidssøkere som ikke er permittert gikk noe opp, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte i en pressemelding fra Nav.

Antallet arbeidssøkere på tiltak har økt noe i løpet av august, slik at nedgangen i bruttoledigheten den siste måneden er på 16 500 personer. 

Størst nedgang innen reiseliv og transport

Antallet helt ledige gikk ned eller holdt seg stabilt i alle yrkesgrupper fra juli til august. Målt i antall personer var nedgangen størst innen reiseliv og transport, butikk- og salgsarbeid, samt serviceyrker og annet arbeid. Til sammen var det 7 600 færre helt ledige innen disse yrkesgruppene enn i juli.

Antallet delvis ledige har derimot økt eller holdt seg stabilt i de flest yrkesgruppene. Økningen denne måneden var størst innen barne- og ungdomsarbeid, fulgt av undervisning, mens nedgangen var størst innen butikk- og salgsarbeid.

Ved utgangen av august var antallet helt ledige som andel av arbeidsstyrken høyest innen reiseliv og transport med 9,1 prosent av arbeidsstyrken, og lavest innen helse, pleie og omsorg med 1,4 prosent.

Færre ledige i alle fylker

Antallet helt ledige har gått ned i alle fylker den siste måneden. Den prosentvise nedgangen er størst i Oslo, Viken og Innlandet, hvor det er blitt 14 prosent færre helt ledige sammenliknet med juli. Nordland hadde den minste nedgangen, med 6 prosent færre helt ledige. 

Størst nedgang i arbeidsledigheten blant de eldre aldersgruppene 

Antallet helt ledige gikk ned i alle aldersgrupper fra juli til august, bortsett fra aldersgruppen under 20 år, som hadde en liten økning. Nedgangen var størst blant de på 40 år eller eldre. 

Antallet delvis ledige økte imidlertid blant de på 30 år eller eldre, mens det gikk ned blant de yngste aldersgruppene.

Ved utgangen av august var antall helt ledige som andel av arbeidsstyrken høyest blant de mellom 20 og 24 år med 6,0 prosent, og lavest blant de under 20 år med 2,3 prosent.

Færre nye ledige stillinger registrert på nav.no

I løpet av august ble det registrert 21 400 nye ledige stillinger på nav.no. Det er 23 prosent færre nye utlysninger per virkedag enn samme måned i fjor. Det var flest nye utlysninger innen helse, pleie og omsorg (4 400) og bygg og anlegg (2 900).

Nedgangen i antallet nye stillinger var størst innen industriarbeid samt ingeniør- og ikt-fag, hvor det var 39 prosent færre nye utlysninger per virkedag enn i august i fjor. Innen jordbruk, skogbruk og fiske, samt helse, pleie og omsorg ble det registrert flere nye ledige stillinger enn i fjor.

Annonse
Annonse
Annonse