Annonse
MOT MORMALISERING: Denne uka blir mange arbeidsmarkedstiltak gjenopptatt, etter at Nav har kommet med en ny instruks til tiltaksleverandører. Foto: FG Trade/iStock

Arbeidsmarkedstiltak starter opp igjen

Tiltakene for å hindre koronasmitte har ført til stans i gjennomføring av mange arbeidsmarkedstiltak, fordi tiltaksdeltakere har vært pålagt å holde seg hjemme. Oppfølging av deltakere har i stor grad skjedd digitalt.

Nå kan imidlertid mye av virksomheten starte opp igjen, fastslår Nav i en ny instruks til arrangører av arbeidsmarkedstiltak.

«Nye og oppdaterte retningslinjer fra Regjeringen og folkehelsemyndigheter gjør at gjennomføring av arbeidsmarkedstiltak kan gå tilbake til en mer normalisert tilstand», skriver Nav i instruksen, som gjelder fra 13. mai.

Senest fra 18. mai skal leverandørenes lokaler være åpne, under forutsetning av at aktuelle smittevernsregler kan følges, fastslår Nav.

Instruksen omfatter blant annet arbeidsmarkedstiltakene oppfølging, avklaring, arbeidsrettet rehabilitering, arbeidsforberedende trening (AFT), varig tilrettelagt arbeid (VTA) og arbeidsmarkedsopplæring (AMO).

Ikke helt som normalt

Selv om koronarestriksjonene mykes opp, vil det foreløpig  ikke være mulig å gjennomføre arbeidsmarkedstiltakene som før koronautbruddet.

Nav forventer imidlertid at «alle tiltaksdeltakere skal få et så normalisert tilbud som det er mulig å gi i denne situasjonen, etter individuelle vurderinger for de ulike tiltaksdeltakerne».

Siden smittevernreglene skal følges, kan det bety at ikke alle kan være i tiltaksleverandørens lokaler samtidig.

Begrensninger er blant annet knyttet til hvor mange som kan oppholde seg på samme sted.

«Siden smittevernreglene skal følges, kan det bety at ikke alle kan være i tiltaksleverandørens lokaler samtidig. Det må derfor fremdeles gis et betydelig innslag av digital oppfølging og tiltaksgjennomføring», fastslår Nav.

Begrensninger på kollektivtransport

Målet om å unngå at det blir for mange mennesker på kollektive transportmidler, vil også begrense gjennomføringen av arbeidsmarkedstiltak.

Per 13. mai er det nasjonale begrensninger på kollektivtrafikken ved at kun 50 prosent av kapasiteten skal utnyttes.

«I situasjoner hvor for eksempel behov for å benytte offentlig transport vanskeliggjør ordinær tiltaksdeltakelse, skal det fortsatt gis heldigitalt tilbud til tiltaksdeltakere», fastslår Nav.

Tiltaksleverandør skal forsikre seg om at de enkelte arbeidsplassene følger smittevernregler.

Arbeidspraksis tas opp igjen

Den nye instruksen innebærer at også arbeidspraksis og arbeidsutprøving i det ordinære arbeidslivet som gjennomføres i regi av en tiltaksleverandør, kan gjenopptas.

Forutsetningen er at gjeldende regler for smittevern følges.

«Tiltaksleverandør skal forsikre seg om at de enkelte arbeidsplassene følger smittevernregler før en tiltaksdeltaker utplasseres hos en arbeidsgiver», understreker Nav.

Nav understreker samtidig at arbeidsgiveren har ansvar for at smittevernreglene følges i forbindelse med arbeidspraksis.

«For individuelle tiltak som lønnstilskudd og arbeidstrening som gjennomføres på en arbeidsplass vil det være arbeidsgiver som er ansvarlig for at de generelle råd om smittebegrensning kan overholdes», skriver Nav i den nye instruksen.

For gruppetiltak som skjer hos en tiltaksarrangør, vil arrangøren være ansvarlig for at tiltakene gjennomføres i tråd med myndighetenes råd og anbefalinger for smittevern.

Annonse
Annonse
Annonse