Annonse
ÉN AV TO: 48 prosent av de ansatte innen overnatting og servering har søkt om dagpenger, viser tall fra Nav. Foto: Monkeybusinessimages/iStock

Én av to ansatte innen overnatting og servering har søkt om dagpenger

45.600 ansatte innen overnattings- og serveringsvirksomhet har søkt om dagpenger ved permittering de siste ukene, sier ny statistikk fra Nav.

Den nye statistikken fordeler personer som har sendt inn søknad om dagpenger siden mandag 9. mars på næring. Statistikken er også oppdelt på næring innad i hvert fylke. 

– Tallene viser at Nav har mottatt søknader om dagpenger ved permittering fra svært mange ulike næringer, men med hovedvekt innenfor varehandel, overnattings- og serveringsvirksomhet og private tjenester ellers, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en pressemelding.

Målt i antall er varehandelen næringen der flest lønnsmottakere (56.800 personer) har søkt om dagpenger ved permitteringer. Dette utgjør 17 prosent av lønnsmottakerne innen varehandel. Andelen og er dermed betydelig lavere enn innen overnattings- og serveringsvirksomhet, hvor andelen er hele 48 prosent. 

Oslo har høyest andel innen overnatting og servering

Fordelingen på fylker viser at det særlig i Oslo er mange innen overnattings- og serveringsvirksomhet som har søkt om dagpenger ved permittering. Det gjelder hele 54 prosent at de ansatte i slik virksomhet.

Innen varehandelen er andelen som har søkt om dagpenger, nokså jevnt fordelt over hele landet, med 15-18 prosent av lønnsmottakerne.

I kategorien «private tjenester ellers», som blant annet omfatter sports- og fritidsaktiviteter, kunstnerisk virksomhet og frisører, har 26 prosent av lønnsmottakerne søkt om dagpenger ved permittering. Andelen er høyest i Vestland (30%), Innlandet (30%) og Vestfold og Telemark (28%).

70.100 personer berørt av varsler om permitteringer forrige uke

I dag publiserer Nav også ukentlig statistikk over varsler om masseoppsigelser og permitteringer. I løpet av forrige uke var det totalt 1.256 virksomheter som varslet Nav at de planla masseoppsigelser eller permitteringer (10 ansatte eller flere). Nesten alle – 1.248 – gjaldt permitteringer.

Totalt omfattet varslene 70.400 personer, hvorav 70.100 var berørt av permitteringer. Til sammenligning mottok Nav varsler som berørte til sammen 7.400 personer uka før.

– Nav får nå et svært høyt antall varsler om masseoppsigelser og permitteringer som berører 10 ansatte eller flere i virksomheten. I tillegg vet vi at svært mange mindre bedrifter også har gjennomført permitteringer, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Annonse
Annonse
Annonse