Annonse
NEDGANG: – Tallet på arbeidsløse fortsetter å falle, og vi ser en nedgang i alle yrkesgrupper over hele landet, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng. Foto: Terje Pedersen/NTB scanpix

Færre arbeidsledige i kø hos Nav

Tirsdag 9. juni var det registrert 321.600 heilt arbeidsledige, delvis arbeidsledige og arbeidssøkere på tiltak hos Nav. Dette er 18.500 færre enn for en uke siden.

– Tallet på arbeidsløse fortsetter å falle, og vi ser en nedgang i alle yrkesgrupper over hele landet. Nedgangen skyldes i all hovedsak færre permitterte, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en pressemelding.

160.200 personer er registrert som helt arbeidsløse hos Nav, ifølge foreløpige tall. Det utgjør 5,7 prosent av arbeidsstyrken.

Bruttoarbeidsledigheten. som er summen av helt arbeidsledige og arbeidssøkere på tiltak, er på 172.300, eller 6,1 prosent av arbeidsstyrken.

I tillegg var 149.300 personer registrert som delvis arbeidsledige. Totalt var dermed 321.600 personer, eller 11,4 prosent av arbeidsstyrken, registrert som arbeidssøkere hos Nav.

Om lag 73.800 av de helt arbeidsledige er permitterte, mens det gjelder 113.300 av de delvis arbeidsledige. Det er dermed 17.000 færre permitterte enn i forrige uke, ifølge Navs tall.

Størst nedgang i innen reiseliv og transport

Nedgangen i ledigheten den siste uka har skjedd i over hele landet, i alle aldersgrupper og i alle yrkesgrupper.

Nedgangen har vært størst innen reiseliv og transport, og i butikk- og salgsarbeid. Til tross for nedgangen er imidlertid arbeidsledigheten størst innen reiseliv og transport, der 15,7 prosent av arbeidsstyrken er registrert som helt arbeidsledige hos Nav.

Ledigheten er minst innen undervisning og helse (1,4 prosent) og pleie og omsorg (1,4 prosent).

Fordelt på alder, er ledigheten høyest blant unge i alderen 20-24 år.

Annonse
Annonse
Annonse