Annonse
NEDGANG. Nav mottok 600 færre søknader om dagpenger i forrige uke enn uka før. Foto: Øivind Fjeldstad

Færre søkte om dagpenger i forrige uke

Tallet på søknader om dagpenger går litt ned, men det ligger fortsatt dobbelt så høyt som i de foregående årene.

Mens antallet dagpengesøknader i forrige uke var 5.900, kom det inn 2.700 søknader i den tilsvarende uka i fjor og 2.800 i samme uke i 2018.

Søknadene om dagpenger i forrige uke fordelte seg slik:

  • 2.600 av søknadene er ordinære søknader om dagpenger.
  • 3.300 av søknadene gjelder dagpenger ved permittering.

Siden torsdag 12. mars, dagen mange av de mest omfattende tiltakene ble innført for å begrense smittespredningen, er det kommet inn totalt 460.300 søknader om dagpenger til Nav. Av disse gjelder 395.000 gjelder dagpenger ved permittering.

Så langt i 2020 er det kommet inn totalt 499.300 søknader om dagpenger, sammenlignet med 160.500 gjennom hele 2019 og 166.600 gjennom hele 2018.

Nav har fått inn mer enn tre ganger så mange søknader om dagpenger så langt i 2020 som i hele 2019.

Annonse
Annonse
Annonse