Annonse
KONTANTSTØTTE: Finansminister Jan Tore Sanner (H) har utbetalt fem milliarder kroner i kontantstøtte til bedrifter.  Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Fem milliarder utbetalt i kontantstøtte til bedrifter

– At utbetalingene gjennom ordningen er blitt betydelig mindre enn først antatt, skyldes trolig i hovedsak at aktiviteten har tatt seg raskere opp enn fryktet i mars, skriver finansminister Jan Tore Sanner (H) i et brev til Stortinget.

Fristen for å søke om tilskudd for månedene juni, juli og august er 31. oktober.

Sanner understreker at regjeringen har varslet at de omfattende støtteordningene vil måtte «trappes ned i tiden som kommer».

– Ettersom tilskuddsordningen er basert på omsetningsfall kan den bidra til å svekke insentiver til omstilling og dermed redusere mulighetene for økt aktivitet, skriver Sanner.

– Disse insentivvirkningene blir mer alvorlige jo lenger kompensasjonsordningen består.

Da ordningen ble lansert, antok regjeringen at den kom til å koste anslagsvis 50 milliarder kroner. Anslaget er nå betydelig nedjustert.

Tallene viser at det ble utbetalt 1,7 milliarder for mars, 2 milliarder for april, 1,3 milliarder for mai, 168 millioner for juni og 58 millioner for juli.

Annonse
Annonse
Annonse