Annonse
ØKNING: Arbeidsledigheten økte fra juni til juli, viser tall fra Arbeidskraftundersøkelsen. Foto: Jovanmandic/iStock

Flere arbeidsledige i juli – færre permitterte

Arbeidsledigheten i juli var på 5,8 prosent. Det er 2 prosent høyere enn i februar, ifølge Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Februar er den siste hele måneden uten noen effekt fra korona-utbruddet. SSB sammenligner situasjonen i perioden februar/juni med situasjonen i perioden februar/juli for å vise hvordan arbeidsmarkedet har utviklet seg fra juni til juli.

Sammenligningen mellom de to periodene viser at det var en økning i antall arbeidsledige i juli.

Fra februar til juni ble det 31.000 flere arbeidsledige, mens tilsvarende økning fra februar til juli var på 57.000 personer.

I prosent av arbeidsstyrken økte ledigheten med 1,1 prosentpoeng fra februar til juni, mens den økte med 2 prosentpoeng fra februar til juli.

I alt var 164.000 registrert som helt ledige i Arbeidskraftundersøkelsen i juli.

Færre permitterte

Samtidig som ledigheten har økt etter utbruddet av koronapandemien, viser Arbeidskraftundersøkelsen at antall permitterte har gått kraftig ned siden toppunktet i april.

Mens det totalt var drøyt 169.00000 som var registrert som permitterte i april, var antallet gått ned til om lag 70.000 i juni og til i overkant av 40 000 i juli.

Annonse
Annonse
Annonse