Annonse
FLERE ENN I FJOR: 41 prosent av dem som avsluttet dette tiltaket arbeidsforberedende trening i mars i år, til jobb eller utdanning. I samme måned i fjor var det 35 prosent som gikk over til arbeid eller utdanning. Foto: PeopleImages/iStock

Flere med hull i CV-en fikk jobb i mars enn normalt

Økende arbeidsledighet har ikke lagt noen demper på inkludering i arbeidslivet av jobbsøkere med større huller i CV-en, ifølge en bransjeorganisasjon Arbeid & Inkludering i NHO.

Organisasjonen representerer arbeidsinkluderingsbedrifter over hele landet, som gjennomfører ulike arbeidsmarkedstiltak for Nav.

Medlemsbedriftene gjennomfører blant annet tiltaket arbeidsforberedende trening (AFT). Det er det mest omfattende arbeidsmarkedstiltaket i Nav og er beregnet på personer med et stort behov for oppfølging for å komme ut i jobb.

I mars i år gikk 41 prosent av dem som avsluttet dette tiltaket, til jobb eller utdanning. I samme måned i fjor var det 35 prosent som gikk over til arbeid eller utdanning.

I løpet av de tre første månedene i år fikk medlemsbedriftene i Arbeid & Inkludering 661 personer over i jobb eller utdanning fra dette tiltaket. 

Vi ble selv litt overrasket over at mars skulle bli en så god måned.

– Tiltaksbedriftene har lyktes godt i å finne de bedriftene som har hatt behov for arbeidskraft. Det er tydelig at det er mange sektorer som trenger folk, også i koronaepidemien. Det er en positiv nyhet for norsk arbeidsliv, sier direktør Kenneth Stien i Arbeid & Inkludering i en pressemelding.

TO TANKER: Man må ha to tanker i hodet nå: både kortsiktige tiltak som kan få nye arbeidsledige raskest mulig i jobb, men også mer omfattende tiltak for personer med nedsatt arbeidsevne for å hindre vekst i uføretrygdede, sier Kenneth Stien. (Foto: Arbeid & Inkludering)

– Oppløftende tall

Fra andre arbeidsmarkedstiltak har formidlingen vært jevn de siste månedene, ifølge Arbeid & Inkludering. Totalt har 3.000 har kommet i jobb eller utdanning ved hjelp av bransjens tiltak i første kvartal.

Tallene er basert på innrapportering fra de 110 medlemsbedriftene i Arbeid & Inkludering.

– Dette er oppløftende tall, og vi ble selv litt overrasket over at mars skulle bli en så god måned sett i lys av situasjonen. Men det er arbeidsgivere i denne perioden som har fått større behov for arbeidskraft. Systematisk arbeid mot arbeidsgivere over tid gir derfor resultater. Det avgjørende er å skape en tillit som gjør at arbeidsgivere velger å ansette personer som vi kan gå god for, og dermed se forbi eventuelle CV-hull, sier Kenneth Stien.

Les også: Tiltaksleverandører til Nav etterlyser krisepakke

Ber om opptrapping av tiltak

Arbeid & Inkludering forventer at myndighetene nå trapper opp satsingen på arbeidsmarkedstiltak kraftig i revidert nasjonalbudsjett.

Stien mener det er viktig at de som allerede var på utsiden av arbeidsmarkedet da krisen inntraff, ikke blir glemt.

– Det at arbeidsgivere ser ressursene i personer som tidligere har slitt i arbeidslivet, og fortsetter å bruke det som en rekrutteringsvei, er gode nyheter. Det burde tilsi enda kraftigere satsing på arbeidsmarkedstiltak også for personer som i utgangspunktet står lenger unna arbeidslivet. Man må ha to tanker i hodet nå: både kortsiktige tiltak som kan få nye arbeidsledige raskest mulig i jobb, men også mer omfattende tiltak for personer med nedsatt arbeidsevne for å hindre vekst i uføretrygdede, sier han.

Tilpasning til koronakrisen

Koronakrisen har gjort at arbeidsinkluderingsbedriftene har vært nødt til å legge om virksomheten.

Smittevernrestriksjoner har gjort at alle som deltar på tiltak i Nav-regi skal følges opp digitalt. I perioden fra 12. mars til 18. april har heller ingen tiltaksdeltakere vært i ekstern arbeidspraksis. Fra 18. april er dette fortsatt hovedregelen, men Nav kan gi dispensasjon i enkelttilfeller.

Arbeidsforberedende trening

  • Om lag 8000 personer går til enhver tid på arbeidsforberedende trening (AFT)
  • Tiltaket er beregnet på de med særskilt yrkesmessige utfordringer på grunn av psykiske lidelser, muskel- og skjelettplager, rusproblematikk m.m.
  • Tiltaket varer i inntil tre år og leveres av ideelle og offentlig eide arbeid- og inkluderingsbedrifter
  • Tiltaket skal avklare arbeidsevne og gjennom tett oppfølging av den enkelte styrke mulighetene til å komme i jobb eller utdanning

 

 

 

Annonse
Annonse
Annonse