Annonse
LØNNSOMT Å PERMITTERE: – Summen av støtteordningene vi har kan gjøre det mer lønnsomt ikke å holde åpent. Faren er at det blir veldig rimelig å kvitte seg med arbeidskraft gjennom permitteringer, sier seniorforsker Simen Markussen. Foto: Jan Richard Kjelstrup/ASD

Forsker frykter unødvendige permitteringer

Etter koronautbruddet har regjeringen innført nye regler for dagpenger og permittering, som innebærer at staten tar mer av regningen. Tiltak for lette arbeidsgivernes økonomiske ansvar er videreført i forslaget til i revidert nasjonalbudsjett, som regjeringen la fram i går.

I budsjettforslaget forlenges dagpengeperioden til oktober for dem som snart er i ferd med å nå maksgrensen for å få ytelsen. Samtidig utvider regjeringen perioden permitterende arbeidsgiver har fritak fra lønnsplikt til ut oktober.

Forsker advarer

Nå stiller seniorforsker Simen Markussen ved Frischsenteret spørsmål ved om permitteringsordningen er blitt for billig for norske bedrifter.

– Det går ikke an å ha noen fasit på dette ennå. Men vi ser at Norge har hatt en mye kraftigere økning i antallet permitteringer enn Danmark og Sverige, sier han til Dagsavisen.

– En nærliggende årsak til det, er at det ble veldig rimelig å permittere i Norge. Summen av støtteordningene vi har kan gjøre det mer lønnsomt ikke å holde åpent. Faren er at det blir veldig rimelig å kvitte seg med arbeidskraft gjennom permitteringer. Når bedriftene i tillegg får dekket en vesentlig andel av faste kostnader ved stort omsetningsfall, kan det føre til at det blir bedriftsøkonomisk lønnsomt å stenge ned bedriften i stedet for å gå på et mindre tap ved å beholde ansatte, advarer Markussen.

Unødvendig permitteringer

Forskeren mener Norge kan lære av Danmark, der myndighetene har satset på lønnskompensasjon til arbeidsgivere, så de kan unngå permitteringer.

– Jeg mistenker at vi har fått en del unødvendige permitteringer, og jeg skulle ønske at vi klarte å få på plass noen økonomiske virkemidler som stimulerer arbeidsgiverne til å ta arbeidstakerne tilbake i jobb. Det toget er ikke gått selv om regjeringen nå forlenger permitteringsperioden, ser Markussen til Dagsavisen.

Annonse
Annonse
Annonse