Annonse
FÅ UNGE: Ordningen med forskudd på dagpenger som ble etablert etter koronautbruddet, har vært lite brukt av unge. Foto: Skynesher/iStock
Dagpenger

Forskuddsordning mest brukt av innvandrere og lavt utdannede

Etter de mest omfattende korona-tiltakene ble iverksatt 12. mars, mottok Nav flere søknader om dagpenger på en uke enn gjennom hele 2019. Bare på to uker mottok Nav 290.000 søknader om dagpenger.

For å sikre at arbeidsledige ikke gikk uten penger i påvente av saksbehandlingen, ble det lansert en forskuddsordning for dagpenger i slutten av mars. Den første måneden mottok 132.000 personer forskudd på dagpenger fra Nav. Det utgjør en tredjedel av dem som hadde søkt om dagpenger siden 12. mars.  

Tallene tyder på at de med størst behov for inntektssikring har brukt ordningen mest.

Det var høyest andel mottakere blant innvandrere og personer med lavere utdanning, viser en ny analyse fra Nav. Mange av disse har meldt seg helt ledige, og har dermed mistet all arbeidsinntekt. 

– Bruken av forskuddsordningen for dagpenger ser ut til å ha en sosial dimensjon. Tallene tyder på at de med størst behov for inntektssikring har brukt ordningen mest, sier seniorrådgiver Eugenia Vidal-Gil i Nav.

To milliarder på en måned 

Den første måneden ble det utbetalt i underkant av to milliarder kroner i forskudd. I gjennomsnitt fikk mottakerne av forskudd utbetalt 14.800 kroner. Innvandrere og de med lavere utdanning mottok lavere forskuddsbeløp enn gjennomsnittet, viser Navs analyse av forskuddsutbetalingene.

Bare 25 prosent av dem mellom 18 og 24 år som søkte om dagpenger, mottok forskudd.

Eldre og de med høyere utdanning har i mindre grad søkt om forskudd, men de mottok et høyere beløp enn gjennomsnittet.

Behovet for forskuddsutbetaling av dagpenger kan ha vært mindre presserende for dem med bedre økonomi, konstaterer Nav.

Personer i 30-årene har benyttet seg mest av ordningen, mens det er færre blant de yngste som har brukt ordningen. De yngste hadde både lavest utbetalt beløp og færrest mottakere av forskudd.  

Bare 25 prosent av dem mellom 18 og 24 år som søkte om dagpenger, mottok forskudd.

Forskjeller mellom yrkesgruppene 

Det er store forskjeller mellom yrkesgruppene når det gjelder hvor stor andel av dagpengesøkerne som har mottatt forskudd. Andelen mottakere av dagpengeforskudd var størst innen reiseliv og transport (45 prosent) og blant ledere (40 prosent).

 Disse to yrkesgruppene hadde også høyest antall registrerte arbeidssøkere i prosent av arbeidsstyrken ved utgangen av april.

Andel mottakere av forskudd var lavest innen barne- og ungdomsarbeid, med 27 prosent.

Annonse
Annonse
Annonse