Annonse
Statsminister Erna Solberg under den muntlige spørretimen på Stortinget onsdag.  Foto: Heiko Junge / NTB      

Frp ber Høyre bli med på pensjonsforlik

Frp har nylig, sammen med SV, tatt et initiativ i Stortinget til å endre pensjonssystemet.

Jensen viste i Stortingets muntlige spørretime onsdag til at Solberg i sin trontale i høst fremholdt at utviklingen for pensjonistene har vært annerledes enn det som ble lagt til grunn da pensjonsreformen kom i 2011.

– Betyr det nå at Høyre er innstilt på et forlik i Stortinget som kan rydde opp i det titusenvis av pensjonister opplever som dypt urettferdig, nemlig at kjøpekraften deres svekkes helt systematisk som følge av underreguleringen? spurte Jensen.

Solberg viser til at en bredt sammensatt pensjonskommisjon nå evaluerer reformen, ser på om målene med den er nådd og vurderer om det er balanse mellom de langsiktige inntektene og utgiftene.

– Vårt utgangspunkt er at justeringer og endringer burde skje i forbindelse med en helhetlig gjennomgang av et pensjonistsystem, sa statsministeren.

Hun viste til at systemet er komplisert, og at en eventuell endring av underreguleringen på 0,75 prosent henger tett sammen med andre deler av opplegget.

– Vi bør ha tid til å gå grundig gjennom disse sakene, konstaterte Solberg.

Annonse
Annonse
Annonse