Annonse
Testestasjon på Festplassen i Bergen. BTs undersøkelser viser at koronaarbeiderne i kommunen har jobbet tre ganger så mye overtid som normalt under pandemien.  Foto: Marit Hommedal / NTB  
BT

Koronaarbeiderne jobber tre ganger så mye overtid som normalt

BT har bedt om oversikt over hvor mye overtid ansatte i Helse Bergen og Bergen kommune har jobbet i koronaåret 2020.

Dersom tallene for november og desember ender omtrent på snittet for årets ti første måneder, vil ansatte i gruppen «helsetjenester – øvrige» samlet ha jobbet nesten 30.000 overtidstimer når 2020 er omme.

Det er en tredobling både fra i fjor og året før, og nesten 100 timer per årsverk, ifølge avisa.

Mange i denne gruppen er tilknyttet legevakten, døgnenheten for øyeblikkelig hjelp (ØHD) og Helsevernenheten, som har stått for testing, koronaklinikk, smittesporing og koronatelefon.

Annonse
Annonse
Annonse