Annonse
TILTAK MOT SMITTE: Mange deltakere på Nav-tiltak har fått beskjed om at ikke å møte opp på tiltaket inntil videre for å hindre koronasmitte. Foto: Tore Meek/NTB scanpix

Koronakrisen rammer deltakere på Nav-tiltak

Torsdag i forrige uke sendte Nav ut følgende instruks om å begrense deltakelse på arbeidsmarkedstiltak for å hindre koronasmitte:

«I perioden 13. mars-26. mars skal deltakere på gruppetiltak ikke møte opp i tiltaket, med unntak av brukere som er i tiltak der arrangør vurderer oppgavene som samfunnskritiske.»

Dette innebærer at tiltaksdeltakere som er utplassert i bedrift gjennom tiltak heller ikke skal møte opp, presiserer Nav.

Hva som vil skje 26. mars, er foreløpig usikkert.

Instruksen berører mange jobbsøkere som går på tiltak med mål om å få seg en vanlig jobb. Den berører også mange som er i varige skjermede jobber i regi av arbeidsinkluderingsbedrifter.

For å dempe de negative konsekvensene vil deltakere i arbeidsmarkedstiltak fortsatt få penger fra Nav selv om de ikke deltar i aktiviteter.

Flere tiltak berøres

Instruksen får blant annet konsekvenser for deltakere på arbeidsforberedende trening (AFT) og varig tilrettelagt arbeid (VTA), to Nav-tiltak som gjennomføres på vegne av forhåndsgodkjente tiltaksleverandører.

Arbeidsforberedende trening (AFT) er et tiltak som retter seg mot personer med behov for ekstra tett oppfølging og en tilrettelagt arbeidssituasjon på veien til en vanlig jobb.

Varig tilrettelagt arbeid (VTA) er et tilbud til uføretrygdede med behov for spesiell tilrettelegging og tett oppfølging. Tiltaket tilbyr tilrettelagte arbeidsplasser i form av ansettelse i skjermede eller ordinære arbeidsplasser. Deltakerne er fast ansatt, men mottar uføretrygd istedenfor ordinær lønn.

Situasjonen får dermed konsekvenser både jobbmessig og sosialt.

Når det gjelder dette tiltaket, sier Nav at deltakerne «skal følge arbeidsgivers instruks etter at arbeidsgiver har foretatt en risikovurdering av deltakerens situasjon». 

Instruksen om stans i gruppeaktiviteter får også konsekvenser for gjennomføring av de anbudsutsatte tiltakene avklaring, oppfølging, arbeidsrettet rehabilitering og opplæring.

Alt i alt vil pålegge instruksen fra Nav påvirke flere titusener tiltaksdeltakere.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

MANGE BERØRES: – Vi har 80-90 ordinært ansatte, 110 VTA-plasser og 124 på arbeidsforberedende trening (AFT). I tillegg kommer 50-60 ungdommer på Ung i jobb. Så flere hundre er berørt, sier administrerende direktør Trond Gabrielsen i Arba Inkludering. (Foto: Arba)

Får også sosiale konsekvenser

Arba Inkludering er blant arbeidsinkluderingsbedriftene som merker konsekvensene av tiltakene for å hindre koronasmitte.

Arba, som eies av Bærum kommune, har blant annet en egen produksjonsvirksomhet med mer enn hundre VTA-plasser. De som jobber der, må nå holde seg hjemme, forteller administrerende direktør Trond Gabrielsen.

Han påpeker at jobben har en viktig sosial funksjon for mange av dem som er berørt.

– Situasjonen får dermed konsekvenser både jobbmessig og sosialt, påpeker Arba-direktøren.

Det blir ikke lettere å drive arbeidsinkludering når samfunnet stopper opp.

Arba arbeider også på vegne av Nav med arbeidsforberedende trening (AFT), med totalt 124 plasser til enhver tid. Mange er i arbeidstrening i lokale bedrifter i Asker og Bærum. Slik utplassering i bedrifter kan nå stoppe opp på grunn av koronaviruset.

– Vi må forholde oss til de regler som gjelder, og det betyr at deler av arbeidsmarkedstiltak stopper opp, sier Gabrielsen.

Flere tilbud stenges

En annen Arba-satsing er «Ung i jobb», som retter seg mot unge som trenger hjelp til å få en fot innenfor i arbeidslivet. Ung i jobb har et drop-in-tilbud som nå er stengt, men telefonlinjene er åpne. Midlertidig stengt er også en lunsjcafé og en barnehage som drives av Arba.

– Vi har 80-90 ordinært ansatte, 110 VTA-plasser og 124 på arbeidsforberedende trening (AFT). I tillegg kommer 50-60 ungdommer på Ung i jobb. Så flere hundre er berørt, sier Gabrielsen.

For Arba kan situasjonen føre til at de må gå til permitteringer. Bedriften får fortsatt tilskudd for dem som går på tiltak, men mister viktige kommersielle inntekter når produksjonen stopper opp, forteller Gabrielsen.

Usikkerheten i situasjonen er kanskje det verste.

Han er bekymret for de mulige langsiktige konsekvensene av koronakrisen for den som står i utkanten av arbeidslivet.

– Det blir ikke lettere å drive arbeidsinkludering når samfunnet stopper opp. Når ordinært ansatte kommer i jobbsøkerkø, blir det enda vanskeligere for den som sliter med å få seg en jobb, påpeker han.

Gabrielsen påpeker at Arbas virksomhet ligger i skjæringspunktet mellom arbeid og helse, og at konsekvensene av koronaviruset kan være spesielt utfordrende for dem som sliter med psykiske helseproblemer.

– Usikkerheten i situasjonen er kanskje det verste, sier han.

KAN BLI PERMITTERINGER: «For medlemsbedrifter som driver ordinær tjeneste og vareproduksjon vil den delen av driften bli påvirket på samme måte som resten av norsk næringsliv, og man kan ikke utelukke permitteringer», påpeker direktør Kenneth Stien i Arbeid & Inkludering. (Foto: A&I)

Berømmer myndighetene

Administrerende direktør Kenneth Stien i bransjeorganisasjonen Arbeid & Inkludering i NHO berømmer myndighetene for raskt å komme med en instruks som gir forutsigbarhet i den fasen man nå er inne i.

«Det gjør at selv i den usikkerheten koronaviruset skaper, vil vi likevel kunne følge opp den enkelte og gi individuelle tilbud, men på andre plattformer», skriver Stien i en e-post til Velferd.no.

«Bransjens digitale læringsplattform Ai-læring brukes nå i særlig grad, hvor det både kan tas kompetansegivende kurs og opplæring, i tillegg til veiledning gjennom andre kanaler. Fokuset rettes nå inn på å bygge kompetanse hos den enkelte med arbeidsforberedende aktiviteter. Mulighetene for ekstern arbeidspraksis og formidling begrenser seg naturlig nå i en periode», forteller Stien.

Behovet for arbeidsinkludering vil kunne bli enda større i kjølvannet av denne krisen.

Kan bli permitteringer

Arbeidsinkluderingsbedriftene vil opprettholde full drift og bemanning når det gjelder personer som driver veiledning og oppfølging av tiltaksdeltakere, ifølge Stien.

«For medlemsbedrifter som driver ordinær tjeneste og vareproduksjon vil den delen av driften bli påvirket på samme måte som resten av norsk næringsliv, og man kan ikke utelukke permitteringer», skriver han.

Stien mener det er for tidlig å si noe om de langsiktige konsekvensene av koronakrisen for personer som trenger hjelp for å komme inn i arbeidslivet.

«Behovet for arbeidsinkludering vil kunne bli enda større i kjølvannet av denne krisen. Derfor er det også så viktig at man opprettholder fagmiljøer og drift i denne midlertidige fasen. Så er det for tidlig å si hva slags konsekvenser dette får for mulighetene for jobbsøkere med ulike utfordringer på sikt, rett og slett fordi vi ikke vet hvordan dette vil påvirke arbeidsmarkedet», skriver Stien i e-posten til Velferd.no.

ISOLASJON: – Mange deltakere i varig tilrettelagt arbeid vil bli værende i sin bolig, og for mange vil det nok føre til sosial isolasjon, sier informasjonssjef Flemming Trondsen i ASVL. (Foto: ASVL)

Sosial isolasjon

Også den andre store bransjeorganisasjonen på feltet, ASVL, forteller at arbeidsinkluderingsbedriftene merker konsekvensene av tiltakene som iverksettes mot koronasmitte.

Selv om utbetaling av tilskudd opprettholdes, vil det trolig bli permitteringer, sier informasjonssjef Flemming Trondsen i ASVL. Han påpeker at tilskudd fra Nav bare utgjør en del av bedriftenes inntekter.

– Cirka 40 prosent av inntektene kommer fra salg av varer og tjenester, forteller han.

I likhet med Trond Birkeland i Arba inkludering påpekerTrondsen at det som skjer, kan ha negative sosiale konsekvenser for dem som nå ikke kan møte opp som normalt.

– Mange deltakere i varig tilrettelagt arbeid vil bli værende i sin bolig, og for mange vil det nok føre til sosial isolasjon, sier han.

ASVL anbefaler sine medlemsbedrifter å følge opp tiltaksdeltakere digitalt og på telefon. 

– Vi jobber med å finne løsninger bedriftene kan benytte seg av, forteller Flemming Trondsen.

Annonse
Annonse
Annonse