Annonse
ISLAND PÅ TOPP: Yrkeskarrieren til folk på Island varer i gjennomsnitt 45,8 år. Det er klart lengst i Europa. Bildet er fra Reykjavik. Foto: krblokhin/iSTock

Lengre yrkeskarrierer i Europa, men ikke i Norge

I 2010 sto en gjennomsnittlig europeer i jobb i 34 år før han eller hun trakk seg ut av arbeidslivet. Ni år senere var den gjennomsnittlige yrkeskarrieren økt med nesten to år, til 35,9 år.

I den samme perioden har lengden av nordmenns yrkesliv stått omtrent på stedet hvil. Mens varigheten på nordmenns yrkeskarriere i 2010 i gjennomsnitt var på 39,5 år, var den i fjor økt marginalt til 39,8 år.

Tallene framkommer i en ny oversikt over lengden på yrkeskarrierene i 35 land i Europa fra det europeiske statistikkbyrået Eurostat.

Økte pensjonsalder – men ikke lengre karriere

Et sentralt mål for den norske arbeidslivspolitikken er at folk skal stå lenger i jobb, og pensjonsreformen fra 2011 er et av tiltakene for å nå dette målet.

Reformen har hatt den ønskede effekten, ved at forventet yrkesaktivitet etter 50 år økte med et drøyt årsverk fra 2011 til 2019. Gjennomsnittlig avgangsalder (gitt at man var i jobb ved 50 år) økte fra 65,1 år til 66,0 år i samme periode.

Samtidig har imidlertid sysselsettingen blant yngre nordmenn gått ned.

Vi har dermed en situasjon der norske seniorer står lenger i jobb før de pensjonerer seg, mens den samlede tiden nordmenn står i jobb gjennom livet, knapt øker.

Økning i mange land

Men varigheten av nordmenns yrkeskarriere har stått omtrent på stedet hvil det siste tiåret, viser de nye tallene fra Eurostat at den har økt i de aller fleste andre land i Europa.

I noen land har økningen vært svært stor.

Det gjelder blant annet i Malta, der varigheten av en gjennomsnittlig yrkeskarriere har økt med mer enn seks år fra 2010 til 2019. i Ungarn har yrkeskarrien blitt forlenget med drøyt fem år og i Litauen med fire år.

Islendinger ligger på en klar førsteplass, men en gjennomsnittlig yrkeskarriere på hele 45,8 år.

I en rekke land, deriblant Sverige, Finland, Tyskland, Italia, Nederland og Polen, har den gjennomsnittlige lengden på yrkeskarrieren økt med mellom to og tre år.

Romania er det eneste av de 35 europeiske landene i oversikten der varigheten av yrkeskarrieren gikk ned fra 2010 til 2019.

Islendinger på topp

Til tross for at folk i andre land i Europa har lengre yrkeskarrierer enn før, er det fortsatt få som står så lenge i jobb som nordmenn. I Europa er det bare islendinger, sveitsere, svensker, nederlendere og dansker som har lengre yrkeskarrierer enn oss.

Islendinger ligger på en klar førsteplass, men en gjennomsnittlig yrkeskarriere på hele 45,8 år, etterfulgt av Sveits (42,6 år) og Sverige (42,0 år).

De korteste yrkeskarrierene har innbyggere i Tyrkia (29,3 år), Nord-Makedonia (31,7 år) og Italia (32,0 år).

I gjennomsnitt jobber en nordmann 1.416 timer i løpet av året.

Nordmenn jobber færre timer

Nordmann har altså en yrkeskarriere som strekker seg over flere år enn det som er vanlig i Europa. Samtidig kan det være verdt å merke seg at nordmenn har færre arbeidstimer løpet av året enn arbeidstakere i mange andre land.

I gjennomsnitt jobber en nordmann 1.416 timer i løpet av året, viser OECD-tall fra 2018. Til sammenlignet jobbet for eksempel grekere 1.956 timer, tsjekkere 1.792 timer, irer 1,782 timer og ungarere 1.741 timer i løpet av dette året.

Annonse
Annonse
Annonse