Annonse
REFSER REGJERINGEN: LO-leder Hans-Christian Gabrielsen på LOs representantskapsmøte i forkant av årets lønnsoppgjør.  Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

LO-sjefen med kraftsalve mot regjeringen

I sitt innlegg til LOs representantskapsmøte på Folkets Hus i Oslo tirsdag viste Gabrielsen til at Norge måtte hatt 130.000 flere jobber i dag for å ha samme sysselsettingsgrad som før finanskrisen.

Jobbskaping må være «jobb nummer én» for regjeringen, fastholdt han.

Likevel faller store grupper utenfor.

– Derfor er det opprørende å se at det gjøres så altfor lite for å hjelpe folk inn i jobb, mener Gabrielsen.

– I stedet for å hjelpe folk inn i jobb, skal man nærmest skremme folk tilbake i arbeid, slo han fast på møtet.

Advarsel mot økt ulikhet

LO-lederen trekker fram kuttet i AAP-støtte til unge under 25 år som eksempel.

Dette kuttet forsterker ifølge ham bildet av en regjering som ikke bruker virkemidlene den har til å få folk tilbake i arbeid. I stedet for å føre en aktiv sysselsettingspolitikk prioriterer regjeringen skattekutt for de rike, ifølge Gabrielsen.

Der vi jobber for å utjevne forskjeller, drar regjeringens politikk i motsatt retning.

Han viser til at de 10 prosentene i Norge med høyest lønn opplevde et lønnshopp på 107.000 kroner fra 2008 til 2018, mens de 10 prosentene med lavest lønn bare fikk en lønnsøkning på 1.000 kroner.

Økt ulikhet er ifølge Gabrielsen som «gift inn i den norske modellen».

– Der vi jobber for å utjevne forskjeller, drar regjeringens politikk i motsatt retning, sa han.

Tariffpolitisk uttalelse

LO-representantskapet var samlet for å vedta sin tariffpolitiske uttalelse før årets lønnsoppgjør, som er et hovedoppgjør.

Sekretariatet har på forhånd innstilt på forbundsvise oppgjør i år.

Hovedkravet vil ifølge LO-sekretariatets innstilling være «sikring av økt kjøpekraft for medlemmene». Samtidig vil LO prioritere «seriøsitet og likelønn» og motvirke lavlønn.

AFP neste år

Gabrielsen trakk også fram forhandlingene med NHO om en ny modell for avtalefestet pensjon (AFP) i privat sektor. Disse forhandlingene har tatt mye mer tid enn man først trodde.

– Men det vi mener, er at det er mulig å komme fram til enighet, sa Gabrielsen.

Ifølge ham er LO og NHO «langt på vei» enige allerede. Men ikke alt er på plass, og forhandlingene vil derfor fortsette. Målet er å legge fram en felles utredningsrapport i løpet av året. Denne skal LOs medlemmer ta stilling til gjennom en uravstemning.

En ny ordning kan da tas inn i mellomoppgjøret i 2021, ifølge LO-sjefen.

Annonse
Annonse
Annonse