Annonse
Finansminister Jan Tore Sanner sier lønnsstøtteordningen skal hindre at arbeidsledigheten biter seg fast på et høyt nivå. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB      

Lønnsstøtteportalen åpner for søknader

Arbeidstidsgiverne kan søke om tilskudd på lonnstilskudd.no. Ordningen gjelder for månedene juli og august, og søknadsfristen er satt til 5. november.

– Vi må gjøre det vi kan for at flere skal komme tilbake til jobbene sine. De som har vært permittert lenge, står i økt fare for å falle helt ut av arbeidslivet. Derfor er det viktig å hjelpe arbeidsgiverne slik at de kan ta sine egne ansatte tilbake i jobb, så ikke arbeidsledigheten biter seg fast på et høyt nivå, sier finansminister Jan Tore Sanner (H) i en pressemelding.

Nylig har regjeringen foreslått at ordningen også skal gjelde for månedene oktober, november og desember.

– Lønnsstøtteordningen er ett av flere tiltak regjeringen har iverksatt for å få opp aktiviteten i økonomien, sier finansministeren.

Det er både næringsdrivende, enkeltpersonforetak, institusjoner, ideelle organisasjoner, foreninger og stiftelser som kan søke om tilskudd – dersom de har tatt tilbake ansatte som var permittert per 28. mai.

– Den ansatte må tilbake i minst den samme stillingsprosenten som før permitteringen ved inngangen til måneden det søkes tilskudd for, sier konstituert skattedirektør Eve Vangsnes Bergli.

Annonse
Annonse
Annonse