Annonse
PERMITTERINGER: – Samlet gjennom hele 2019 mottok Nav slike varsler om permitteringer som berørte 10.292 personer. Vi har dermed så langt i år allerede mottatt varsler tilsvarende 88 prosent av fjoråret sett under ett, sier Nav-direktør Sigrun Vågeng. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB scanpix

Mange bedrifter varsler masseoppsigelser eller permitteringer

Tirsdag 17. mars mottok Nav 59.900 søknader om dagpenger under permittering, og ytterligere 3.800 søknader om ordinære dagpenger. De siste seks dagene har dermed Nav totalt mottatt 113.500 søknader om dagpenger. Av disse gjaldt 105.000 permittering, og 8.600 var ordinære søknader om dagpenger, opplyser Nav i en pressemelding.

– Dette betyr at Nav på under en uke har mottatt søknader om dagpenger ved permittering for nesten fire prosent av den norske arbeidsstyrken. Vi jobber på spreng for å få på plass de nødvendige tilpasningene i datasystemene våre, og gjør nå alt vi kan for at folk får pengene sine, sier Nav-direktør Sigrun Vågeng. 

– Vi har mobilisert alle tilgjengelige ressurser for å håndtere økningen av saker. Det er vår aller viktigste oppgave i denne krisesituasjonen, sier Vågeng.

Økt antall henvendelser

Økningen i søknader vil føre til økt saksbehandlingstid, og Nav har også fått stor økning i antall henvendelser. 

– Vi ber derfor om tålmodighet og om at de som kan ta i bruk digitale tjenester oppsøker nav.no for å finne svar på det de lurer på. Her oppdaterer vi informasjon til brukere og arbeidsgivere så raskt vi kan, sier Vågeng.

Informasjon til permitterte

På nav.no finnes også en samleside med informasjon for de som er permitterte. Det er viktig at alle som skal søke om dagpenger, først registrerer seg som arbeidssøker og registrere CV-en sin hos Nav, understreker Nav.

Når man mottar dagpenger, må man huske å sende meldekort hver 14. dag. Ettersom dagpenger er skattepliktig, er det også viktig å gjøre endringer i skattekortet på skatteetaten.no, påpeker Nav.

Permitteringer og oppsigelser

Nav starter i dag å publisere varsler om permitteringer og oppsigelser. Tallene viser at i løpet av forrige uke var det i alt 118 virksomheter som varslet Nav at de planla masseoppsigelser eller permitteringer (10 ansatte eller flere). Nær samtlige gjaldt permitteringer. Totalt berørte varslene 7.449 personer, hvorav 7.374 var berørt av permitteringer.

– Samlet gjennom hele 2019 mottok Nav slike varsler om permitteringer som berørte 10.292 personer. Vi har dermed så langt i år allerede mottatt varsler tilsvarende 88 prosent av fjoråret sett under ett, sier Vågeng.

Annonse
Annonse
Annonse