Annonse
ARBEIDSINKLUDERING: Fretex Jobb og Oppfølging formidlet 1.575 mennesker ut i jobb eller utdanning i fjor. Bildet viser et møte mellom en jobbsøker og en jobbkonsulent. Foto: Fretex

Mens Norge har stengt ned, får Fretex folk ut i jobb

Spør du nordmenn om hva de forbinder med Fretex, vil de fleste antakelig svare at det er et selskap som driver med innsamling og salg av brukte klær. De røde Fretexboksene der man kan levere klær, og Fretexbutikkene som selger de brukte klærne, er godt kjent blant folk.

Mange vil trolig også vite at Fretex er en ideell virksomhet, som er eid av Frelsesarmeen.

Mindre kjent for mange er det at Fretex er Norge største ideelle arbeids- og inkluderingsbedrift. I fjor, og året før, var Fretex den klart største arrangøren av arbeidsmarkedstiltak på vegne av Nav, viser en oversikt Velferd.no publiserte i forrige uke.

Fretex er dermed større enn både de tradisjonelle arbeidsinkluderingsbedriftene og de kommersielle aktørene på dette feltet.

Flere får jobb

JOBBER FOR FULLT: Fretex Jobb og Oppfølging jobber har stor aktivitet til tross for tiltakene mot koronasmitte. – Vi jobber for fullt og har ikke vært nødt til å permittere noen av våre ansatte, sier daglig leder Dag Atle Meinich-Bache. (Foto: Fretex)

Fretex driver med arbeidsinkludering over hele landet, og virksomheten er i vekst, forteller Dag Atle Meinich-Bache. Han er daglig leder i Fretex Jobb og Oppfølging, som er den delen av Fretex-konsernet som har i oppgave å bidra til at mennesker med ulike utfordringer får og beholder arbeid.

– Vi har hatt en økning de siste årene. I fjor hjalp vi 1.575 personer over i arbeid eller utdanning. Det er over 200 flere enn året før, forteller han.

Fretex Jobb og Oppfølging har i alt 32 avdelinger, fordelt på de fleste av landets fylker. I fjor hadde selskapet en omsetning på 234 millioner kroner i fjor. Det var en vekst på 15 prosent fra året før.

– Vi har 360 personer på lønningslisten, og av disse om lag 300 jobbspesialister eller jobbkonsulenter, forteller Meinich-Bache.

Selv om mange er permittert, er det mange bransjer der man trenger nye krefter.

Ifølge prognosene vil omsetningen vokse også i 2020, men det avhenger nå av tiltakene som er iverksatt for å begrense koronasmitten.

Fretex Jobb og Oppfølging leverer tjenester innen tiltakene arbeidsforberedende trening (AFT), varig tilrettelagt arbeid (VTA), oppfølging, avklaring og individuell jobbstøtte (IPS). Om lag 45 prosent av omsetningen er fra såkalt skjermet virksomhet, dvs. AFT og VTA, mens 55 prosent kommer fra anbudsutsatte tiltak som oppfølging, avklaring og IPS.

Jobber for fullt tross koronapandemien

Mens koronapandemien har stengt ned mange virksomheter i Norge, fortsetter Fretex med sine arbeidsrettede tiltak. Det skjer ikke lenger ved fysiske møter mellom jobbsøkere og Fretex-medarbeidere, men gjennom blant annet videomøter, telefon, SMS og epost.

– Vi jobber for fullt og har ikke vært nødt til å permittere noen av våre ansatte. Vi er takknemlige for Navs retningslinjer vedrørende drift av tiltakene, og opplever Nav som en raus og profesjonell aktør i disse covid 19-tidene, sier Meinich-Bache.

Vi har et godt utgangspunkt med bra teknologisk utstyr i selskapet.

Og selv i disse tider, der arbeidsledigheten når nye høyder, lykkes Fretex med å formidle folk ut i jobb, konstaterer han.

– I flere områder, blant annet i Vestland, Modum og Follo, hadde vi veldig gode resultater i mars. Selv om mange er permittert, er det mange bransjer der man trenger nye krefter.

Les også: Nav betalte 7,1 milliarder til tiltaksleverandører i fjor – Fretex fikk mest

Gode teknologiske løsninger

Ifølge Meinich-Bache har Fretex vært godt rustet til å takle utfordringene som følger med koronakrisen.

– Vi har et godt utgangspunkt med bra teknologisk utstyr i selskapet. Vi har blant annet en egen videoløsning der vi kan møte jobbsøkere på deres mobiler, forteller han.

I tillegg har Fretex fått ut egenprodusert opplæringsmateriell på AI-læring, e-læringsportalen i regi av NHO Arbeid og inkludering.

– Dette sikrer at vi kan aktivisere jobbsøkere, tildele kurs og følge dem opp underveis. Via AI læring-portalen får vi informasjon om hvilke kurs jobbsøker har ferdigstilt, påbegynt og hvor langt de eventuelt har kommet. Dette sikrer at vi kan gi relevant og god veiledning til jobbsøker, selv om vi ikke kan møtes fysisk, sier Meinich-Bache.

Utlån av PC sikrer at jobbkonsulent og jobbsøker kan holde kontakt via chat, video, mail eller telefon.

Jobbsøkernes behov dekkes også på andre måter. Det er blant annet tilfelle i Øst-Viken, der Fretex driver flere jobbkafeer hvor jobbsøkere kan møtes. I disse dager er ikke det mulig, men de som trenger det, kan få låne PC av Fretex.

– Dette er PC-er som automatisk «vaskes» hver natt, slik at alt personlig innhold blir slettet en gang i døgnet. Dermed ivaretar vi også GDPR-hensyn. Utlån av PC sikrer at jobbkonsulent og jobbsøker kan holde kontakt via chat, video, mail eller telefon, poengterer Dag Atle Meinich-Bache.

Nye arbeidsformer

Meinich-Bache forteller at Fretex i fjor gjorde et forsøk med nye arbeidsformer som har gitt erfaringer de har nytte av i dag. Forsøket gikk ut på at et team i Bergen jobbet kontorløst i seks måneder. Teamet kommuniserte via digitale kanaler og møttes blant annet på kafeer.

Også møtene mellom jobbkonsulentene og jobbsøkerne skjedde på nye arenaer.

– Vi opplevde at det ble større oppmøte blant jobbsøkere når de fikk velge hvor de skulle møtes: om det skulle skje på Fretex-kontoret, på kafé, i en park eller et annet sted. Forsøket førte også til kraftig økning i det oppsøkende arbeidet overfor arbeidsgivere, forteller Meinich-Bache.

Små team er sårbare, blant annet ved sykefravær og hvis folk slutter.

Hevder seg i konkurransen

Mange ideelle aktører har slitt med å hevde seg i konkurransen med kommersielle aktører etter at Nav-tiltak ble satt ut på anbud. Som statistikken for tiltaksleverandører til Nav viser, gjelder dette ikke for Fretex.

Da Nav-tiltakene avklaring og oppfølging ble satt ut på anbud i 2015, vant Fretex en rekke anbudskonkurranser. Selskapet ble blant annet eneste leverandør av oppfølgingstiltaket i Hordaland og ble eneleverandør av både avklarings- og oppfølgingstiltaket i Sogn og Fjordane.

Kontraktene på de to Nav-tiltakene har normalt en varighet på fire år, og nye anbudskonkurranser er rullet ut over hele landet siden januar i fjor. Så langt har det gått rimelig bra for Fretex også i de pågående anbudsrundene.

Fretex er med i konkurranser over hele landet. En forutsetning for at Fretex deltar, er at det er et visst omfang på kontraktene, påpeker Meinich-Bache.

– Det dreier seg ikke om størrelsen på kontraktsbeløpet, men at det skal være et visst antall ansatte, slik at man kan ha et faglig miljø. Små team er sårbare, blant annet ved sykefravær og hvis folk slutter.

Omorganisering og profesjonalisering

Fretex foretok for et par år siden en større omorganisering, som blant annet hadde til hensikt å styrke den arbeidsrettede virksomheten. Mens selskapet tidligere var delt i regionale organisasjoner, som drev med arbeidsinkludering i sine områder, ble alt arbeid på dette området i januar 2018 samlet i selskapet Fretex Jobb og Oppfølging.

 Vi har et eget anbudsteam som jobber profesjonelt med dette.

Et mål med omorganiseringen var å få sikre et godt samarbeid mellom virksomhetene i de ulike delene av landet, basert på en felles metodikk.

Selskapet har også jobbet med en profesjonalisering av deltakelsen i anbudskonkurranser.

– Vi har et eget anbudsteam som jobber profesjonelt med dette. Det er de samme personene som jobber med å skrive anbud og å forhandle om tiltakene. Det er en fordel at dette arbeidet gjøres av et eget team, i stedet for at det går på rundgang blant ulike ledere, sier Meinich-Bache.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

INFORMASJON: Fretex er mest kjent for å drive med innsamling og salg av brukte klær, men satser nå på informasjon som skal øke kunnskapen om det Fretex gjør for å hjelpe folk til å få fotfeste i arbeidslivet.

Informasjonskampanje

Selv om Fretex er Norges største ideelle arbeids- og inkluderingsvirksomhet, er selskapet klar over at kjennskapen til denne virksomheten er begrenset. For å bøte på dette, har Fretex Jobb og Oppfølging nå startet en landsdekkende kampanje for å informere om hvordan de bistår folk til å få fotfeste i arbeidslivet.

I kampanjen inngår en film som blant annet er vist på TV2, og annonser blir rykket inn i en rekke aviser. Hovedsatsningen skal rettes mot sosiale medier som LinkedIn og Facebook, og Fretex Jobb og Oppfølging har planer om å lage ytterligere fem filmer om sin virksomhet i år.

I løpet av 2020 vil vi bruke en del penger på å markedsføre våre tjenester ut til arbeidsgiverne.

Hovedmålgruppen for kampanjen er arbeidsgivere, forteller Meinich-Bache.

– Vi vil informere arbeidsgivere om våre tjenester når det gjelder arbeidsinkludering. Målet er at arbeidsgivere skal vite at vi driver med arbeidsformidling slik at vi slipper å skulle forklare det når vi møter dem, sier han.

Den daglige lederen for Fretex Jobb og Oppfølging mener kampanjen er en god investering.

– I løpet av 2020 vil vi bruke en del penger på å markedsføre våre tjenester ut til arbeidsgiverne. Vi tror det vil bidra til at vi får flere mennesker ut i jobb. Klarer vi det, har vi lykkes.

Økt behov for arbeidsinkluderingsbransjen

Meinich-Bache tror virksomheter som Fretex Jobb og Oppfølging kan få mer å gjøre som følge av koronakrisen.

– Jeg tror arbeids- og inkluderingsbransjen kan få økt omsetning fordi Nav vil trenge mer hjelp fra oss. Det kan bli et løft for bransjen.

Han ser ikke bort fra at økt arbeidsledighet kan skape større konkurranse om jobbene og dermed by på utfordringer for dem som for eksempel har hull i CV-en. Han er likevel optimistisk når det gjelder mulighetene til å lykkes med arbeidsinkludering.

– Vi ser jo at vi klarer å få mennesker ut i arbeid i dagens situasjon, selv om mye er stengt ned. Så det er alltid muligheter. Og skulle det vise seg å bli vanskeligere for noen, må vi øke vår innsats og aktivitet ut mot arbeidsgiverne.

 

Lang inkluderingsbedriftshistorie

Frelsesarmeens historie som inkluderingsbedrift skriver seg tilbake til 1905.

Da kjøpte de et lite hus i Keysers gate 6 i Kristiania. Der hjalp de hovedstadens vanskeligstilte og forkomne, fortrinnsvis menn, med midlertidig arbeid og en seng å sove i.

Prinsippet var at de skulle hjelpes til selvhjelp. Frelsesarmeen skulle ikke bare tilby tak over hodet, men mennene skulle også ledes ut på den rette vei, bort fra det alkoholiserte rennesteinslivet gjennom jobb og – endelig – til frelse. Talende nok ble hjemmet kalt Elevator.

Resirkulering av papir var hovedbeskjeftigelsen den gangen, men driften utviklet seg, og den første Fretexbutikken åpnet i Bergen i 1971. Den bar navnet «Frelsesarmeens tekstiler», som etter hvert bare ble til kortformen Fretex.

115 år og tusenvis av jobbformidlinger senere er motto og beskjeftigelse slående likt som det var i 1905, men fra kun å drive fra et lite hus i Keysers gate 6, var Fretex i 2019 altså Norges største tiltaksleverandør.

 

Annonse
Annonse
Annonse