Annonse
FORSKUDD: Nav har fått i stand en ordning der arbeidsledige og permitterte kan få forskudd mens de venter på at søknad om dagpenger blir behandlet. Foto: Øivind Fjeldstad

Nå kan du søke om forskudd på dagpenger

For å sikre at folk raskt får penger å leve for mens regelverk og IT-systemer tilpasses Stortingets vedtak, har Nav laget en forskuddsordning dem som søker om dagpenger.

Det har skjedd i rekordfart, konstaterer Nav på sine nettsider.

Ordningen gjelder både for permitterte og arbeidsledige. Den gjelder ikke for frilansere og selvstendig næringsdrivende, der Stortinget har vedtatt å opprette en helt ny stønadsordning. For denne gruppen jobber regjeringen videre med å finne en løsning, påpeker Nav. 

Søknad via nav.no

Hvis du har søkt om og fyller de grunnleggende kravene for rett til dagpenger, kan du via en søke om forskudd ved å gå inn på søknadsskjema på Navs nettsider.

Nav gjør oppmerksom på at det kan være stor pågang, slik at det kan hende man må prøve igjen når pågangen er mindre.

De som har søkt i løpet av mandag 30.mars eller tirsdag 31. mars, vil få forskudd inn på konto fredag 3.april.

Alle som søker senest fredag 3. april vil få sin utbetaling innen onsdag 8.april, altså dagen før skjærtorsdag, lover Nav.

Hvor mye får du?

Forskuddet vil være litt i underkant av det Nav tror du vil få i dagpenger, og det beregnes ut fra at du står helt uten inntekt. Nav forskutterer for én måned.

Beløpet vil være ca. 60 prosent av tidligere lønn, opptil en årsinntekt på 6G (1G=grunnbeløpet i folketrygden). Utregningen gjøres ut fra inntekten din de siste 12 eller siste 36 månedene, avhengig av hva som er gunstigst.

Når Nav har ferdigbehandlet dagpengesøknaden din, vil forskuddet bli avregnet mot det du vil få utbetalt i dagpenger hvis søknaden er innvilget, eller det du eventuelt har fått utbetalt i andre livsoppholdsytelser fra Nav.

For å få forskudd, er det er en forutsetning at du har tjent mer enn 0,75 G det siste året. Det betyr at enkelte kan få avslag på forskudd, selv om de har rett til dagpenger, påpeker Nav.

Nav holder tilbake 25 prosent av forskuddsbeløpet til forskuddstrekk av skatt.

Annonse
Annonse
Annonse