Annonse
Foto: Gorm Kallestad/NTB scanpix

Nav er klar til å betale ut lønnskompensasjon

I mars vedtok Stortinget midlertidige endringer i regelverket for permitterte arbeidstakere. Endringene innebærer at arbeidsgiverperioden med lønnsplikt ble kortet ned fra 15 til 2 dager og at Nav skulle dekke dag 3-20.

Nav har brukt mer tid enn beregnet på å få på plass en løsning for utbetaling av penger i tråd med regelendringene, men har nå kommet i mål.

Nå er løsningen på plass som vil utbetale både refusjon til arbeidsgivere som har forskuttert lønn, og lønnskompensasjon til de permitterte arbeidstakerne som ikke har fått forskuttert lønn, forteller Nav i en pressemelding.

 Nav ber nå om hjelp fra arbeidsgiverne:

– Vi er helt avhengige av et samarbeid med arbeidsgivere for å få utbetalt lønnskompensasjon for de 18 dagene permitterte har krav på. Det viktige nå er at arbeidsgiverne vet hva de skal gjøre, slik at vi sikrer rask og riktig utbetaling til alle som venter på lønnskompensasjon, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

To oppdrag til arbeidsgiverne

Arbeidsgivere må gjøre to ting for å sikre at lønnskompensasjonen til permitterte og refusjon til arbeidsgiverne blir utbetalt, forteller Nav:  

  • Permitteringer og opplysninger om arbeidsforhold må rapporteres inn i a-meldingen. Uten disse opplysningene kan ikke Nav få til automatisk saksbehandling og betale ut lønnskompensasjon til arbeidstaker eller refusjon til arbeidsgiver for forskuttert lønn. 
  • Informasjon om de permitterte må meldes inn av arbeidsgiver i løsningen som nå er klar på nav.no. Det som må legges inn er informasjon om fødselsnummer og beregnet lønn per dag. Har arbeidsgiver forskuttert lønn må også datoen for den siste dagen med forskuttert lønn legges inn. Det er dette som utløser lønnskompensasjonen til permitterte og refusjonen til arbeidsgivere.

Så fort arbeidsgiver har gjort disse to tingene vil Nav utbetale pengene til permitterte i løpet av 2-3 virkedager.  

– Det har aldri tidligere vært så mange som har behov for hjelp fra oss som nå. Vi er veldig glade for at vi nå kan betale ut lønnskompensasjon til alle de permitterte som har ventet på penger fra Nav.  Pengene vil være på konto senest 3 dager etter at arbeidsgiver har gitt oss de opplysningene vi trenger. Det er viktig at arbeidsgiverne gjør det de skal nå, slik at vi raskt får betalt ut pengene, sier Sigrun Vågeng.

Annonse
Annonse
Annonse