Annonse
MANGE SØKNADER: Så langt i 2020 er det kommet inn totalt 394.700 søknader om dagpenger til Nav.  Foto: Øivind Fjeldstad

Nav har fått 11.400 nye søknader om dagpenger

2.200 av søknadene er ordinære søknader om dagpenger, mens 9.200 gjelder dagpenger ved permittering.

Siden torsdag 12. mars, dagen mange av de mest omfattende tiltakene ble innført for å begrense smittespredningen, er det kommet inn totalt 355.700 søknader om dagpenger, hvorav 319.400 gjelder dagpenger ved permittering.

Nav opplyser at selv om de fleste søker om dagpenger etter permittering, har det vært en tredobling i ordinære søknader om dagpenger i mars.

I løpet av mars har Nav mottatt 35.700 søknader om ordinære dagpenger, sammenlignet med 10.900 i mars 2019.

Så langt i 2020 er det kommet inn totalt 394.700 søknader om dagpenger til Nav.

Annonse
Annonse
Annonse