Annonse
STOR ØKNING: Tallet på helt ledige innvandrere økte fra 26.820 i februar til 87.200 i mars. Foto: Jan Haas/NTB scanpix

Nesten 18 prosent arbeidsledighet blant innvandrere i mars

Andelen helt arbeidsledige innvandrere økte fra 5,5 prosent i februar i år til 17,7 prosent i mars, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

I absolutte tall var det en økning fra 26.820 helt ledige innvandrere i februar til 87.200 i mars.

Større vekst i resten av befolkningen

I befolkningen for øvrig var veksten ledigheten mye større, fra 38.600 til 213.100, det vil si en nesten en seksdobling. Her gikk ledighetsprosenten gikk opp fra 1,7 til 9,1 prosent.

Den store økningen, som skyldes koronasituasjonen, betyr at innvandrere nå utgjør en lavere andel av alle arbeidsledige.

I februar utgjorde innvandrere 41 prosent av de ledige, mens denne andelen gikk ned til 29 prosent i mars. 

Høyest ledighet blant innvandrere fra EU-land i øst

Målt i prosentpoeng hadde innvandrere fra EU-land i Øst-Europa og Asia størst økning i ledigheten fra februar til mars. Økningen var på litt over 13,5 prosentpoeng i hver gruppe.

Disse to gruppene hadde høyest registrert ledighet i mars, med henholdsvis 19,7 og 19,4 prosent. Også afrikanske innvandrere lå tett opptil dette nivået med 19,3 prosent ledige, men økningen var litt svakere i denne gruppen, på 10 prosentpoeng.

For innvandrere i alt var økningen på 12,2 prosentpoeng.

Sterkest vekst og høyest ledighet i Oslo

Oslo var fylket med høyest ledighet blant innvandrere i mars måned, med 19,5 prosent. Deretter kom Innlandet og Vestfold og Telemark, begge fylker med 17,4 prosent ledige innvandrere. Lavest ledighet var det i Nordland, med 15,8 prosent. Dette fylket hadde også lavest ledighet i befolkningen ellers.

Annonse
Annonse
Annonse