Annonse
HOLDNINGER: – Selv de med høy utdanning, har problemer med å få jobb hvis de har minoritetsbakgrunn. Det viser at vi må gjøre noe med holdninger, sier likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm. Foto: LDO
Likestillingsombudet

Overrasket over hijab-skepsis blant ledere i det offentlige

Ledere i både offentlig og privat sektor mener de går glipp av kompetanse ved ikke å ansette personer med minoritetsbakgrunn, og de er positive til å ha nære medarbeidere med slik bakgrunn.

Samtidig er flertallet av lederne motstandere av å bruke positiv særbehandling for å få økt mangfold på arbeidsplassen, viser en undersøkelse Velferd.no omtalte før påske.

Positiv særbehandling, eller moderat kvotering, innebærer at man ansetter en jobbsøker med minoritetsbakgrunn når flere søkere har tilnærmet like kvalifikasjoner.

Et tankekors

– Det er et tankekors at ledere på den ene siden er positive til mangfold på arbeidsplassen, mens de samtidig er skeptiske til et tiltak som kan bidra til det, sier likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm til Velferd.no.

Hvis man synes det er viktig med mangfold i arbeidslivet; hvorfor er man ikke da mer nysgjerrig på ulike virkemidler for å få det til?

Hun påpeker at bruk av positiv særbehandling synes å være mer akseptert i andre sammenhenger, blant annet basert på kjønn eller funksjonsnedsettelse. Hun viser til at det eksempelvis er åpnet for kvotering av menn i omsorgsyrker når de er sterkt underrepresentert.

– Kan skepsisen til bruk av moderat kvotering for å få ansatt flere med minoritetsbakgrunn være et uttrykk for at de positive holdningene til mangfold ikke stikker så dypt blant norske ledere?

– Jeg velger å tolke funnene i undersøkelsen i beste mening. Jeg er ubetinget glad for de positive holdningene som kommer fram. svarer Bjurstrøm.

– Men hvis man synes det er viktig med mangfold i arbeidslivet; hvorfor er man ikke da mer nysgjerrig på ulike virkemidler for å få det til? tilføyer hun.

Les også: Ledere ønsker mangfold på arbeidsplassen, men avviser kvotering

Gode rekrutteringsprosesser

Likestillings- og diskrimineringsombudet mener selv at positiv særbehandling ikke nødvendigvis er det første man skal ty til hvis man vil ansette flere med minoritetsbakgrunn.

– Det viktigste er gode og skikkelige rekrutteringsprosesser som kan demme opp for fordommer, sier hun.

Selv de med høy utdanning, har problemer med å få jobb hvis de har minoritetsbakgrunn.

Forskning har dokumentert at jobbsøkere med minoritetsbakgrunn har vanskeligere for å komme til jobbintervju enn søkere med etnisk norsk bakgrunn, påpeker Bjurstrøm.

– Selv de med høy utdanning, har problemer med å få jobb hvis de har minoritetsbakgrunn. Det viser at vi må gjøre noe med holdninger. Og det er behov for mer kunnskap hos ledere. Det er viktig med god kunnskap om rekrutteringsprosesser.

Større skepsis i privat sektor

Undersøkelsen av holdninger viser at ledere i privat sektor gjennomgående er noe mindre positive til mangfold enn ledere i offentlig sektor. De er også mer negative til bruk av positiv særbehandling.

Bjurstrøm mener forskjellen i holdninger er forståelig.

– Jeg tror ledere i offentlig sektor føler mer ansvar for den overordnede politikken som føres av myndighetene. Det ville være vanskelig, ja nesten umulig for en leder i offentlig sektor å si at man er skeptisk til å ansette minoriteter. Man kan kanskje tenke det, men man kan vanskelig si det, konstaterer hun.

Ombudet peker samtidig på at det er faktorer som burde tilsi at holdningene til mangfold også burde være positive blant ledere i private virksomheter.

– Det er mange bedrifter i det private næringslivet som er avhengige av innvandrere. Jeg har møtt representanter for bedrifter som sier at det er viktig å ha ansatte med minoritetsbakgrunn, blant annet for å ha kunnskap om kundegrunnlaget.

Skepsis til hijab blant offentlige ledere

Undersøkelsen av holdninger til mangfold inneholder også spørsmål om synet på bruk av religiøse hodeplagg og symboler. Og her er det svar som avviker fra mønsteret ellers i undersøkelsen.

Jeg er overrasket over at ledere i offentlig sektor er mer skeptiske til bruk av hijab enn ledere i det private

Lederne i offentlig sektor, som generelt er mer liberale enn sine kolleger i privat sektor, er mer negative når det gjelder bruken av hijab på arbeidsplassen.

Dette funnet overrasker likestillings- og diskrimineringsombudet.

– Jeg er overrasket over at ledere i offentlig sektor er mer skeptiske til bruk av hijab enn ledere i det private. Jeg har forståelse for at det er skepsis til at hijab brukes av ansatte ved domstoler og i politiet, men opplever ikke at det er et problem på andre arbeidsplasser, sier hun.

Vi trenger mer kunnskap om hva arbeidsgivere tenker.

Bjurstrøm påpeker at offisiell norsk politikk er at bruk av hijab på arbeidsplassen er akseptert, så lenge det ikke gjør det vanskelig å utføre arbeidsoppgavene. Dette er også i tråd med vedtak i Diskrimineringsnemda.

– I store deler av offentlig sektor, som i helsevesenet, er man avhengig av arbeidskraft som kommer fra land der mange bærer hijab. Vår erfaring er at dette går greit og at det ikke er noe problem, sier hun.

Trenger mer kunnskap

Bjurstrøm mener undersøkelsen av holdninger til mangfold i etterlater en del ubesvarte spørsmål.

– Vi trenger mer kunnskap om hva arbeidsgivere tenker. Hva vil de gjøre for å få mer mangfold når de ikke ønsker å bruke positiv særbehandling? Vi trenger mer kunnskap om hva slags tiltak de faktisk støtter, sier hun.

Likestillings- og diskrimineringsombudet oppfordrer alle ledere til å sette seg tydelige mål i mangfoldsarbeidet.

– Vi har sett at mangfold er et konkurransefortrinn i dagens arbeidsmarked, påpeker hun.

Annonse
Annonse
Annonse